FOB Kalundborg afd. 8, 9 og 14

Nyheder
23.maj 2018

Norconsult er med STB Byg som totalentreprenør samt Skala og tnt arkitekter blevet prækvalificeret til at tilbud på helhedsrenovering af afdelingerne.

FOB Kalundborg afd. 8, 9 og 14

Boligforeningen FOB Kalundborg afd. 8, 9 og 14 ønsker at skabe et fremtidssikret boligkompleks med et udbud af attraktive og varierende boligtyper, der tilgodeser behovet for boliger for en bred vifte af boligsøgende i Kalundborg Kommune. Der ønskes således skabt en forskelligartet boligbebyggelse med mindre enheder, der kan give afsæt til blandet beboersammensætning og gøre det nemmere for beboerne at få større tilknytning til området.

Boligerne skal være energirigtige og leve op til dagens boligstandard mht. boligstørrelse, bad- og køkkenforhold samt altaner/terrasser, og det skal sikres, at der i et tilstrækkeligt antal boliger opleves god tilgængelighed også for beboere med begrænset mobilitet.

Helhedsplanen omfatter renovering og sammenlægninger til i alt 376 boliger.