Q2 2019: Positiv udvikling og fortsat omsætningsvækst for Norconsult

Nyheder
20.september 2019

I Q2 2019 omsatte Norconsult for 1,538 milliarder NOK mod 1,306 milliarder NOK i samme periode sidste år. Driftsresultatet i Q2 var 108 millioner NOK mod 113 millioner i Q2 2018. Driftsmarginalen i Q2 endte på 7,0 % mod 8,7 % i samme periode sidste år.

Q2 2019: Positiv udvikling og fortsat omsætningsvækst for Norconsult
Per Kristian Jacobsen, koncernchef

I første halvår af 2019 endte omsætningen på 3,159 milliarder NOK mod 2,569 milliarder NOK i samme periode sidste år. Det svarer til en stigning på næsten 23 %. Driftsresultatet for halvåret var 235 millioner NOK mod 204 millioner i første halvår af 2018. Driftsmarginalen i første halvår var 7,4 % mod 7,9 % i det første halvår af 2018.

Den lavere driftsmarginal skyldes i store træk opkøb med deraf følgende afskrivning på goodwill. Marginalen i det første halvår er på niveau med samme periode sidste år før afskrivninger på goodwill.

Rentabel vækst i Norden– Vi er meget tilfredse med, at vi leverer rentabel vækst i hele Norden. Aktivitetsniveauet er højt, og ud over at vi har en række store igangværende projekter, har vi også indgået flere nye kontrakter i andet kvartal. Vi har en god organisk vækst og har desuden gennemført flere opkøb i løbet af første halvår, siger Norconsults koncernchef Per Kristian Jacobsen.

Norconsult har i første halvår overtaget Kjeller Vindteknikk og dermed styrket sin position inden for vindkraft og vindanalyser i Norden, og har desuden overtaget Heyerdahl Arkitekter i Norge. Opkøbet af Arkthing EHF har desuden styrket Norconsult og dets datterselskab Nordic sin position inden for arkitektur på Island. Norconsults datterselskab Technogarden har i denne periode overtaget virksomhederne Ildne AS i Bergen og Technical Resources i Kristiansand. Norconsult købte for nylig også virksomheden Øvre Romerike Prosjektering AS, som indlemmes i Norconsult fra den 1. oktober. I Sverige har Norconsult i løbet af det første halvår købt Miljøkemigruppen AB, Bitcon AB og Johnels & Moberg Arkitekter. Med købet af KHS Arkitekter A/S har Norconsult også styrket sin position på arkitektsiden i Danmark.

Højt tempo i første halvår
Norconsult har i første halvår vundet og været engageret i flere store og vigtige projekter.

I første halvår vandt Norconsult opgaven med detailregulering og konsekvensudredning af den nye E39-strækning mellem Herdal og Røyskår i Lyngdal kommune, et projekt, som stiller store krav til bæredygtige løsninger og digitalisering. Virksomheden vandt også opgaven med forprojektering af Nye UNN Narvik sykehus, som stadig er i gang. Norconsult vandt i første halvår også opgaven med at projektere en ny klinik- og protonbygning på Radiumhospitalet i Oslo, hvor første del af forprojektet blev leveret for nylig.

Når det gælder igangværende projekter i Norge, er Norconsult en central aktør i projekteringen af Ny Lufthavn Bodø og Bybanen i Bergen. Norconsult er også dybt involveret i planlægning og projektering af E39 mellem Kristiansand Vest og Mandal Øst samt mellem InterCity Drammen og Kobbervikdalen. Derudover er Norconsult engageret i projekteringen af en ny hovedstation i Oslo, som skal omfatte en ny hovedbrandstation, en ny driftsstation for Oslo Vann- og avløpsetat samt en administrationsbygning for samme afdeling.

I Danmark er Norconsult blandt andet involveret i projekteringen af to bygninger, som skal huse forskningslaboratorier og værksteder for DTU's institut for vindenergi. I Island har Norconsult vundet en rammeaftale med danske Energinet vedrørende højspændingsledninger. I Sverige har Norconsult vundet en spændende rammeaftale med Volvo Cars inden for arkitektur.

I første halvår er der også blevet afsluttet flere store projekter. I Norge blev den nye E18 mellem Tvedestrand og Arendal for eksempel åbnet i starten af juli, fire måneder før tid. Norconsult har projekteret hele strækningen på 22 kilometer. I april blev Norges mest moderne vejtunnel, Bodøtunnelen, åbnet. Norconsult har været en central aktør i projekteringen af opgaven. Britannia Hotel i Trondheim åbnede i april efter tre års renovering, hvor Norconsult har stået for landskapsarkitektur og projektering.

I juni blev Norconsult AS' styresystem ISO-certificeret af DNV GL i henhold til ISO 14001 for miljøledelse, og virksomheden er i forvejen certificeret i henhold til ISO 9001 for kvalitetsledelse.

Kontaktperson

Profilbillede av Thomas Bolding Rasmussen
Thomas Bolding Rasmussen
Administrerende direktør