Anerkendte statikere, certificering - byggesagsbehandling

Statikeranerkendelsesordningen har siden 1958 medvirket til at sikre kvaliteten af bygværkers bærende konstruktioner. Når bygværker, som fx boliger, kontorer eller industri er henført til høj dokumentationsklasse / konsekvensklasse skal den statiske dokumentation iht. bygningsreglementet være projekteret eller kontrolleret af en anerkendt statiker.

For konstruktioner, hvor konsekvenserne af svigt er særligt alvorlige (CC3+), forlanger bygningsreglementet trediepartskontrol udført af en uafhængig anerkendt statiker.
Statikeranerkendelsesordningen anvendes af branchens rådgivere både i rollen som projekterende og som kontrollant.

I forbindelse med det nye bygningsreglement 2018 indføres en certificeringsordning, hvilket betyder, at den tekniske byggesagsbehandling, der traditionelt har ligget hos de kommunale myndigheder, forsvinder. Den administrative byggesagsbehandling bibeholdes hos de kommunale myndigheder, men den byggetekniske sagsbehandling af de brand- og konstruktionsmæssige forhold skal fremover udføres af en certificeret rådgiver.

Ved certificering af en brandrådgiver eller statiker forstås godkendelse af en persons kompetencer inden for henholdsvis brand- og konstruktionsforhold. Ordningen finder anvendelse på certificering af personer til udarbejdelse og kontrol af dokumentation om brandforhold ved byggesagsbehandlingen af byggeri i brandklasse 2-4 og udarbejdelse og kontrol af dokumentation om statiske forhold ved byggesagsbehandlingen af byggeri i konstruktionsklasse 2-4. Ordningen vil derfor i vidt omfang dække byggeri, der i dag er omfattet af krav om teknisk byggesagsbehandling.

I forbindelse med ordningens ikrafttræden er der en overgangsperiode, fordi certificeringsorganerne ikke er endeligt fastlagt, men det forventes, at de anerkendte statikere umiddelbart kan certificeres i alle klasser. Vi følger naturligvis udviklingen tæt, således at vores anerkendte statikere straks kan fungere som ved certificerede statikere, når ordningen træder endelig i kraft.

Kontaktpersoner

Profilbillede av Henrik Storm Nielsen
Henrik Storm Nielsen
Akademiingeniør, anerkendt statiker
Profilbillede av Jørgen Bach
Jørgen Bach
Teknikumingeniør, anerkendt statiker, master i brandsikkerhed