DGNB

DGNB er en international bæredygtighedscertificering, der har til formål at fremme bæredygtighed i det byggede miljø. I Danmark er det muligt at certificere forskellige typer bygninger, både eksisterende og nye samt byområder. Alle certificeringer er tilpasset danske forhold og krav.

DGNB bygger på en helhedsorienteret forståelse af bæredygtighed. Det betyder, at vi med DGNB ikke blot evaluerer et byggeri eller et byområde ud fra, fx hvor miljømæssigt bæredygtigt det er, men også ud fra, hvor socialt og økonomisk bæredygtigt det er.

Grundtanken i DGNB er, at et byggeri eller byområde kun er levedygtigt på lang sigt, hvis disse tre parametre er bæredygtige hver især.

Kontaktperson

Profilbillede av Trine Vibeke Bay
Trine Vibeke Bay
Civilingeniør, DGNB konsulent