Miljø og arbejdsmiljø

Fra myndighedernes side er der stor fokus på at højne sikkerheden og arbejdsmiljøet på bygge- og anlægspladserne. Dette sker bl.a. gennem en række lovmæssige krav, der er stillet til bygherrer. Kravene varierer i forhold til, hvor mange personer og virksomheder, der er beskæftiget samtidig på byggepladsen.

I forbindelse med bygge- og anlægsprojekter stilles der ofte fra myndighedernes side en række vilkår og miljøkrav, der skal overholdes. Det kan eksempelvis være krav i forhold til støj, forurening og håndtering af affald.

Norconsult kender til lovgivningen bag og kan hjælpe med at sikre, at de opstillede krav overholdes. Vi foretager eksempelvis også støj- og vibrationsmålinger, der kan benyttes som dokumentation for, at i overholder de fastsatte værdier.

Miljø

Norconsult tilbyder miljøundersøgelser indenfor bygningsmaterialer, vand, jord, luft og skimmel:

Bygningsmaterialer

Miljøscreening og kortlægning af forurenede materialer i bygninger

Indeklima-undersøgelser: PCB i luft, asbestfibre i luft

Fugt & skimmelundersøgelser

Bæredygtighed: Formaldehyd og VOC i indeluft

Jord

Forundersøgelser i jord, samt ansøgning om diverse tilladelser, herunder §8- og §19-ansøgninger

Vand

Drikkevand

Legionella i varmt brugsvand

Grundvand

Udlednings- og tilslutningstilladelser til spildevand

Arbejdsmiljø

Arbejdsmiljøkoordinering i projekterings- og byggefasen

Arbejdsprocesbeskrivelser, herunder håndtering af forurenede bygningsmaterialer i renoverings- og nedrivningsprojekter

Velfærdsforanstaltninger på byggepladser: Drikkevandsanalyser og legionellaundersøgelser i varmt brugsvand

 

Kontaktperson

Profilbillede av Filip Lau
Filip Lau
Arbejdsmiljø, bygningskonstruktør