Norconsult besidder en solid erfaring fra et meget stort antal gennemførte opgaver for både offentlige og private bygherrer, inden for byggeri, industri og anlæg. Vi medvirker i byggeriet med rådgivning, projektering, byggestyring og tilsyn ved såvel nybyggeri som renoveringsopgaver. Vores erfaring og ekspertise er opnået gennem arbejdet med både store og små projekter i hele Skandinavien og det øvrige udland. I de senere år, er vores kompetenceområder yderligere blevet skærpet på flere områder gennem opkøb af andre selskaber.

Norconsult råder over en bred vifte af kompetencer og erfaringsområder, der gør os i stand til at yde professionel rådgivning til såvel byggeriet som industrien.

Norconsult er en af Skandinaviens førende tværfaglige rådgivere med ca. 140 medarbejdere i Danmark og 3.300 på verdensplan.

 • Vision og mission

  Mission

  Norconsult er en rådgivervirksomhed og vi brænder for at yde professionel rådgivning i alle projektfaser til vores kunder og samarbejdspartnere og ser det som vor mission,

  • at medvirke til at udvikle byggeriet og industrien og det omgivende miljø til gavn for samfundet.

  Vision

  Det er vores vision,

  • at være en attraktiv samarbejdspartner for de øvrige aktører og samarbejdspartnere og fremstå som et naturligt valg, når man skal vælge en rådgivende ingeniør.
 • Medarbejderejet

  Norconsult er 100 % ejet af medarbejderne. Det betyder at vores rådgivning er uvildig og at du som kunde får et helhjertet engagement.

  Hos os har både kunder og medarbejdere samme gevinst på en velgennemført opgave og langvarige relationer.

 • Vores mål

  Mål

  Vi sætter os mål. Vi følger op på, hvorvidt de nås, og vi evaluerer på resultaterne for at blive stadig bedre. For firmaet som helhed er vore mål,

  • at Norconsult fremstår som en troværdig, kompetent og konkurrencedygtig organisation, og
  • at vi er en inspirerende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne

  Samtidig sætter vi, hver eneste gang vi får en ny opgave, nogle helt konkrete mål, der skal nås, nemlig

  • at der skal præsteres et godt og kvalitetssikkert arbejde,
  • at der skal skabes værdi for kunden og samarbejdspartnerne, og
  • at opgaven skal bidrage positivt til vor forretning.
 • Kvalitet og miljø

  Kvalitetssikring

  Kvalitetssikringsindsatsen gennemfører vi på grundlag
  af firmaets kvalitetshåndbøger, der opfylder kravene i Økonomi- og Erhvervsministeriets bekendtgørelse nr. 1117 af 23.09.2010 og baseret på DS/EN ISO 9001:2008.
  I Ministeriets bekendtgørelse om kvalitetssikring er der angivet principper, der skal overholdes for at opnå den fornødne klarhed og sikkerhed i kvalitetssikringen med hensyn til funktionsansvar, kompetencefordeling og kommunikationslinjer.

  Miljø

  Vor miljøledelsespolitik omfatter miljørigtig projektering i bred forstand, implementeret i fagets udøvelse hos både ledelsen og den enkelte medarbejder. Derfor satses på intern efteruddannelse bredt inden for rammerne af BPS "Håndbog i miljørigtig projektering" nr. 121.

  I vores projektorganisation er det overordnede miljøansvar placeret parallelt med ansvaret for kvalitetssikring, med udpegning af en miljøledelsesansvarlig sag for sag. I særlige tilfælde, og efter aftale med klienten, kan denne være en ekstern konsulent.

  Norconsult A/S har fastlagt principper for den organisatoriske gennemførelse af kvalitetssikringen i henhold firmaet kvalitetssikringshåndbøger.