Norconsult råder over en velfungerende og motiveret medarbejderstab, hvis uddannelsesmæssige baggrund og professionelle erfaring nøje svarer til de høje faglige krav, der stilles i opgaverne.

Den enkelte medarbejders kompetence opdateres og udvikles løbende gennem efteruddannelse. Vi lægger her i særlig grad vægt på, at alle til stadighed er ajour med nye byggemetoder og -komponenter, er ajour med gældende regulativer og krav til opgaveløsninger, arbejdsprocesser og miljø, så vi kan leve op til vore kunders forventninger til løsningen af opgaverne.

Basisorganisationen består af faglige afdelinger (se organisationsplan herunder), mens opgaverne løses af projektgrupper, der er sammensat specielt til den enkelte opgave. I disse projektgrupper vil der ofte indgå medarbejdere fra flere forskellige afdelinger