Widex

Bygningskomplekset er sammensat af to cirkulære bygninger, en centerbygning med en diameter på 48 m og en ydre bygning med en diameter på 120 m. I mellem de to bygninger er et åbent gårdrum med en bredde på 18 m.

Byggeriet består af faciliteter til udvikling og administration med kontorer, mødefaciliteter, auditorier, og arealer til produktion, herunder renrumsproduktion.

Den indre bygnings atrium er udført med en hvælvet stålgitterkonstruktion med glas.

Energi til brug for både rumopvarmning og -køling samt produktion hentes fra undergrunden via 10 boringer, der er etableret til ca. 100 meters dybde. Gennem fem af boringerne pumpes vand op og sendes efter brug retur til undergrunden via de andre fem boringer.

Om sommeren, når der er behov for køling, pumpes det køligere vand i undergrunden op og efter brug sendes det nu varmere vand retur. Om vinteren "vendes" systemet så vandtemperaturen på det oppumpede vand fra undergrund-en hæves ved gennemløb i to store var-mepumpeanlæg.

Alt regnvand fra tagfladerne opsamles og føres til to tanke på i alt 100 m3, nedgravet i terrænet. Vandet bruges til toiletskyl.
I ventilationssystemet ledes der underafkølet luft ind over de nedhængte lofter for efterfølgende at lade det sive ud mellem loftophængsskinner og loftplader. Der kan herved ventileres med store luftmængder uden trækgener.

Der er etableret en Vestas vindmølle på 2 MW, der mere end dækker bygningens elforbrug, så overskydende el - forventeligt 20-30% - sendes ud på nettet.

 

Fakta

  • Bygherre: Widex A/S
  • Beliggenhed: Allerød
  • Samarbejdspartner: White Arkitekter
  • Anlægssum: 650 mio
  • Areal: 32.000 m2, 5.000 m2 p-kælder

Kontaktperson

Profilbillede av Lasse Hundborg
Lasse Hundborg
Afdelingsleder, VVS

Relaterede projekter