Geoteknik

Hos Norconsult udfører vi geotekniske undersøgelser for erhvervslivet, offentlige myndigheder og private kunder. Vores kerneområder indenfor geoteknik er jordbundsundersøgelser samt tilsyn og kontrol med byggeprojekter i anlægsfasen. Det kan også være arbejde i forbindelse med sløjfning af brønde og boringer. Derudover tilbyder vi geoteknisk rådgivning. Norconsult tilbyder også kan at udføre de geotekniske boringer og undersøgelserne i felten, som en rådgiver herefter kan tolke på og selv udarbejde en geoteknisk rapport

Geotekniske undersøgelser  -  Byg på sikkert fundament

En jordbundsundersøgelse eller en geoteknisk undersøgelse er vigtig i forbindelse med nye byggerier, da det er afgørende at kende til jordbunds- og grundvandsforhold, så der kan vælges den mest optimale funderingsmetode.

Indledende baggrundsundersøgelser

Har du et projekt eller en byggegrund, som du overvejer at købe, så kan vi lave en indledende undersøgelse, som en desktopundersøgelse af eksisterende kort, vores 50 år gamle borearkiv samt den viden, vores meget erfarne geoteknikkere besidder.  Denne kan danne grundlag for fastlæggelse af behov for undersøgelser.

Undersøgelser & undersøgelsesrapport

Med baggrund i geotekniske boringer, prøvegravninger og laboratorieundersøgelser af de udtagne jordprøver udarbejdes en geoteknisk rapport.

Vi har en stor boreafdeling med moderne borerigges samt erfarne geologer og et moderne laboratorie.   Resultaterne af mark- og laboratorieforsøgene samles i en undersøgelsesrapport, der enten er en placerings- eller en parameterundersøgelse.

Placeringsundersøgelsen benyttes typisk i forbindelse med et grundkøb, hvor der ikke foreligger et konkret projekt hvor parameterundersøgelsen benyttes, når der foreligger et nærmere beskrevet projekt.

Undersøgelsesrapporten danner grundlag for de projekterende ingeniører, der ud fra denne kan dimensionere fundamenter, spuns, jordankre osv.

Projekteringsrapporten

Når de projekterende ingeniører har udført et konkret kotesat projekt, så kan vores geoteknikkere udarbejde en projekteringsrapport.

Projekteringsrapporten er en gennemgang af projektet samt de udførte geotekniske undersøgelser. Dette sikrer, at de geotekniske undersøgelser er fyldestgørende for det konkrete projekt. Det kan lyde som en omvej, men oftest ændres projektet fra den indledende fase til projekteringsfasen. Gennemgangen af de geotekniske undersøgelser samt projektet beskrives i selve projekteringsrapporten. Projekteringsrapporten er i dag et krav for at opnå en byggetilladelse.

Geoteknisk kontrol i udførelsesfasen

Når byggeriet går i gang, skal det sikres, at de forudsatte parametre overholdes, således at der ikke efterfølgende opstår skader, der kan tilskrives de kendte geotekniske forhold.

Vi tilbyder alle former for geoteknisk kontrol. Herunder bl.a. vingeforsøg, faldlodsmålinger, komprimeringsmålinger, proctorforsøg, sigteanalyser, hydrometeranalyser.

 

Portræt af  Kontor Ballerup

Kontor Ballerup

Kontoradresse
Portræt af  Jakob Bielefeldt

Jakob Bielefeldt

Afdelingsleder, geoteknik
Portræt af  Claus Ekstrøm

Claus Ekstrøm

Markedschef, Ballerup

Kontakt os

Borerigge

Geoteknik, bygningskortlægning og nedrivning

Billede af omfang af nedrivning på Banemarksvej

Banemarksvej

  • Arbejdsmiljø
  • Geoteknik
  • Ressourcekortlægning
  • Bygningskortlægning
  • Miljøundersøgelse