DGNB

DGNB-certificeringer er i øjeblikket den mest anvendte certificeringsordning i Danmark. DGNB-systemet blev lanceret i Danmark I 2012, hvor DK-GBC udgav den første dansk-tilpassede version af certificeringssystemet DGNB, som tager afsæt i kriterier udviklet af DGNB (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen) i Tyskland.

Norconsult kan DGNB certificere nybyggeri og større renoveringer for alle bygningstyper, bygninger i drift og byområder.

Ved at starte så tidligt som muligt på DGNB certificeringen, sikrer vi, at krav og ønsker til bæredygtighed bliver indarbejdet på den mest optimale måde. Det sikre at vores kunder træffer afgørelser på et oplyst grundlag og at hele projekttemaet er informeret og arbejder mod samme mål.

DGNB Nybyg / Større renoveringer

DGNB for nybyg/større renoveringer, er et certificeringssystem bestående af 36 kriterier. Certificeringens systemet er er delt op i 6 områder; miljømæssig, økonomisk, social, teknisk, proces og områdets kvalitet.

Det er muligt at opnå certificeringen sølv, guld eller platin og i tillæg kan der opnås udmærkelserne:

  • DGNB Planet
  • DGNB Hjerte
  • DGNB Diamant
DGNB BiU

DGNB for bygninger i drift er for den eksisterende ejendomsmasse. Formålet med denne certificering er at redegøre for bygningens nuværende drift og bæredygtighedsniveau samt synliggøre forbedringsmulighederne i form af optimeringer og renovering for bygningsejer og lejere. Alle bygningstyper der har været i drift minimum et år kan certificeres efter denne ordning og det er også muligt at certificere en portefølje. Certificeringen er gyldig i tre år, hvorefter en recertificering skal finde sted.

DGNB byområder 

DGNB for byområder er gældende for byområder på minimum to hektar, med en boligandel mellem 10% og 90%, hvor alle byområdets lods- og bygningsejere har godkendt certificeringen. DGNB sætter rammerne for at tage bæredygtige beslutninger i byudviklingen. Udvikling af byområder tager typisk flere år. Derfor kan et byområde certificeres i tre faser, som afspejler byområdets udvikling. De tre faser er Plancertificering, Midtvejscertificering og Endelig Certificering.  

Norconsult kan varetage hele processen med certificeringen af hvilket som helst byggeri, og vi sikrer at vores kunder får indfriet men også bliver udfordret i forhold til krav og ønsker til et bæredygtigt byggeri

 

  • Maj Jakobsen

    Afdelingleder, bæredygtighed og VVS, Herlev

  • Stinna Pierdola

    VVS-ingeniør, Aarhus

  • Kontakt os