Mekanik

Ekspertise i mekanik fra koncept til virkelighed

I projekteringsfasen er designfasen afgørende, da den sikrer, at alle proces- og designkrav er opfyldt i den tidlige opstartsfase. Norconsult bringer omfattende erfaring ind i denne opgave og støtter vores kunder gennem hele processen.

Vi bistår dig med alt, fra tilbudsgivning og design til projektering, tidsplanlægning, økonomiopfølgning, planlægning og varemodtagelse med nøje kontrol. Vi varetager montage af udstyr, inklusiv tilsyn, indkøring og idriftsættelse samt udførelse af tests som FAT (Factory Acceptance Test) og SAT (Site Acceptance Test).

Vi trækker på vores værdifulde værktøjer, herunder Office-pakken, 2D og 3D-designsoftware, SAP, Bluebeam og Dalux, for at sikre, at dit projekt går fra koncept til virkelighed med succes. Lad Norconsult være din pålidelige partner og føre dit projekt til succes

  • Morten Spanggård

    Afdelingsleder, Life Science, Kalundborg

  • Asha Mahendran

    Teamleder, Herlev

  • Dani Johansson

    Teamleder

  • Kontakt os