Certificeringer

Certificeringer er med til at sikre den bæredygtig udvikling for vores byområder og bygninger. Certificeringsordningerne bidrager til at vores bygherre træffer valg på et oplyst grundlag. Ligeledes sikrer systemerne at bygherrens mål og kvalitet for bæredygtighed bliver konkrete, dokumenterbare samt gennemført.

Certificeringsordningerne sikrer en rammesat proces og der er fokus på bæredygtighed fra start til slut. Certificeringsordningerne stiller i forskellig grad krav til projektet økonomiske, miljømæssige, sociale, tekniske og procesmæssige kvalitet. Byggerier der er certificeret sikres ofte en økonomisk stigning ift. Ikke certificerede byggerier.

I Norconsult arbejder vi primært med certificeringsordningen DGNB. Vi har uddannede auditorer og konsulenter som kan udføre DGNB certificeringer for byggeri både nybyg og renovering, bygninger i drift samt byområder. Vi har altid arbejdet tæt sammen med RFBB (Rådet for Bæredygtig Byggeri) og bidrager til udvikling bl.a. ved at have medarbejdere med i kriterieudvalget m.m.

Vi arbejder også med andre certificeringsordninger som Svanemærket, Den Frivillige Bæredygtighedsklasse, BREEAM, BREEAM NOR og LEED, og vi rådgiver vores kunder om hvilken vej/certificeringsordning der er den rigtig for dem. 

I Norconsult udarbejder vi altid en livscyklusvurdering (LCA) på vores PREP projekter. Dette sikrer at vi har styr på CO2-aftrykket og kan følge udvikling samt dokumentere byggeriets klima- og miljøpåvirkning.

Læs mere om PREP her.

Vores viden om bæredygtighed og certificeringsordningerne har givet os et godt udgangspunkt til at arbejde med EU’s taksonomi for grønne investeringer i nybyggeri og renoveringer.

Læs mere om EU’s taksonomi her

  • Maj Jakobsen

    Afdelingleder, bæredygtighed og VVS, Herlev

  • Stinna Pierdola

    VVS-ingeniør, Aarhus

  • Kontakt os