Regnvand

Regnvandsløsninger på egen grund betegnes også lokal afledning af regnvand (LAR) mens genanvendelse, hvor vand opsamles og udnyttes betegnes lokal udnyttelse af regnvand (LUR).

LAR – Lokal afvanding af regnvand

Vi oplever et øget krav til håndtering af regnvand på egen grund, særligt i forbindelse med bæredygtighedscertificering af byggeri.

Ved lokal afledning af regnvand undgår vi at det belaster vores afløbssystemer da LAR løsninger typisk handler om at etablerede mulighed for nedsivning eller forsinkelse af regnvandet. 

Vi projekterer løsninger som omfatter LAR anlæg med åbne bassiner i form af forsinkelsesbassiner, kanaler, grøfter og regnvandsbede, samt lukkede bassiner, som kan være faskiner, lukkede rørsystemer eller indgå som en del af bygningsanlægget

Nedsivning af regnvand er med til at sikre at vores grundvandsressource til stadighed får tilført ny kapacitet.  Vi hjælper gerne med udførelse af nedsivningstest for kortlægning af mulighederne.

LUR – Lokal udnyttelse af regnvand

Regnvand kan blandt andet genanvendes som en ressource til toiletskyl, bilvask og vanding af grønne arealer.

Skal i bruge vand i produktionen kan det også være værd at overveje, om regnvand kan være en del af løsningen til gavn for jer og miljøet.

Ved udnyttelse af regnvand skal i være opmærksomme på risikoen for miljøfremmede stoffer i vandet. Det har derfor betydning, hvordan opsamlingen af regnvand etableres.

Nedsivningstest

Når det overvejes, hvorledes regnvand skal håndteres, så er det ofte relevant at få udført en nedsivningstest, der kan afklare om det er muligt at etablere nedsivning på jeres ejendom.Nedsivningstest kan udføres på flere måder, men ofte kan en simpel infiltrationstest bruges.

Vær opmærksom på, at i også skal have en tilladelse til nedsivning. Her har det blandt andet betydning, hvor tæt i er på andre bygninger, vandløb og hvilke jordbundsforhold, der er på ejendommen. Vi kan hjælpe med afklaring af dette.

 • Kristina Marker

  Afdelingsleder, anlæg

 • Charlotte Juhl Søegaard

  Projektdirektør

 • Kontakt os

  Skovskolen Campusområde

  • Regnvand
  • Undervisning og skoler