Prøvepumpning og grundvandssænkning

Ved en prøvepumpning bestemmes en række specifikke hydrauliske parametre for det område, som prøvepumpningen udføres i. Herudover kan vi få afklaret om der er sammenhæng mellem flere forskellige grundvandsmagasiner, hvilket har betydning i forbindelse med vurdering af forureningsspredning og byggeprojekter.

Prøvepumpning

Ved en prøvepumpning bestemmes en række specifikke hydrauliske parametre for det område, som prøvepumpningen udføres i. 

Herudover kan vi få afklaret om der er sammenhæng mellem flere forskellige grundvandsmagasiner, hvilket har betydning i forbindelse med vurdering af forureningsspredning og byggeprojekter.

 Grundvandssænkning

Ved byggeprojekter kan det være nødvendigt at sænke grundvandet midlertidigt.

Vi afklarer dette i forbindelse med den hydrogeologiske undersøgelse og gennemføre prøvepumpning og kortlægning af hydrauliske parametre, således at et projekt for grundvandssænkning kan designes.

Vi sikrer, at de nødvendige tilladelser til både sænkning og reinfiltrering af grundvandet bliver udarbejdet.

Ved udledning af grundvand både til recipienter eller afløbssystemet kan vi også hjælpe med ansøgninger om udledningstilladelser eller tilslutningstilladelser samt vurdering af behov for rensningsforanstaltninger.

  • Charlotte Juhl Søegaard

    Projektdirektør

  • Kontakt os