Widex CO2 neutrale domicil

EU Taksonomi

EU-taksonomien, som er EU’s klassifikationssystem for bæredygtige aktiviteter, er trådt i kraft i januar 2022. Den stiller krav om rapportering allerede for 2021 for de største virksomheder, men vil allerede nu også have stor betydning for en stor del af dansk erhvervsliv

Norconsult tager imod EU's taksonomi med åbne arme, da vi mener det er rigtigt at få indarbejdet økonomiske incitamenter i løsninger der fremmer bæredygtighed i byggeriet. Også selvom det kan være svært med disse nye tiltag.

Vi gennemfører screeninger af byggeprojekterne for at skabe klarhed over om de lever op til EU's krav og jeres projekter kan komme med i jeres regnskab som værende de grønne projekter. Screeningerne kan udføres uanset hvor i projektforløbet det er, og resultatets formål vil selvfølgelig være individuelt. 

Er projektet i en tidlig fase hvor der stadig er mulighed for stor påvirkning af projektet giver det gode muligheder for at vi kan få indarbejdet løsninger der lever op til taksonomi-kravene. Kravene kan fint indbygges i et udbudsmateriale, således at kravene kommer med i økonomisætningen fra entreprenør og rådgivere.

Hvor taksonomien først tænkes ind i projektet efter projekteringen, kan det møde store vanskeligheder med at leve op til kravene. Disse vanskeligheder kan vi klarlægge og håndtere som udfordringer i projektet, for nærmere afdækning i samarbejde med sagens parter.

Taksonomiens krav kan håndteres i sammenhæng med eller uden DGNB systemet. Taksonomiens krav er fra EU hvor vi har direkte kontakt der giver en præcis definition på hvordan kravene skal tolkes. Dermed er vi også løbende opdateret på seneste viden og nyeste udgivelser ang. taksonomien.

  • Maj Jakobsen

    Afdelingleder, bæredygtighed og VVS, Herlev

  • Jacob Ilsøe

    Direktør, Danmark

  • Kontakt os