Spildevand

Spildevand kan i nogle situationer med fordel håndteres lokalt inden det ledes videre til afløbssystemet. Dette kan minimere mængderne og dermed være til gavn for miljøet og samfundet.

Rensning

I forbindelse med lokal håndtering i for eksempel olieudskiller anlæg eller lokale biologiske renseanlæg kan der være behov for løbende egenkontrol, hvilket vi kan hjælpe med.

I nogle tilfælde vil tilstrækkelig rensning på stedet kunne sikre, at vandet efterfølgende kan håndteres som regnvand og dermed opnå en række fordele, både økonomisk og i forhold til en ejendoms bæredygtighedsprofil.

Norconsult kan bistå med ansøgning om tilladelse til tilslutning til afløbssystemet.  Ligesom vi kan hjælpe med dimensionering af afløbssystemet så det kan håndtere de mængder i står med.

 

Kloakseparering

Med den udvikling vi ser i klimaet, vokser behovet for skybrudssikring. Samtidig har vi en stor nedslidning på vores kloaksystemer, som medfører en stor belastning med de øgede regnmængder. Ved at separere regn- og spildevand mindskes belastningen af kloakkerne, da regnvandet bliver lukket direkte ud i naturen, mens det beskidte spildevand sendes til renseanlægget.

For at minimere forureningen af naturen og for at beskytte boligområder og infrastruktur, har man indført en politik om at omlægge kloaknettet til separatkloakering. 

Med en kloakseparering separeres regn- og spildevand, så det ikke løber i de samme rør. Det har en lang række fordele for naturen, og så er det en effektiv sikring mod det mere ekstreme vejr, som vi kan forvente af fremtidens klima.

 

  • Charlotte Juhl Søegaard

    Projektdirektør

  • Kristina Marker

    Afdelingsleder, anlæg

  • Kontakt os