Senior- og plejeboliger

Vi oplever en øget efterspørgsel efter Senior- og ældreboliger. Samtidig stilles der kontinuerligt øgede krav til plejeboliger, der både skal fungere som hjem og som arbejdsplads.

I Norconsult har vi samarbejdet med både offentlige, almene og private bygherrer i udvikling og opførelse af både seniorbofællesskaber og plejeboliger.

Som bygherrerådgiver har vi erfaring med at udvikle de bæredygtige løsninger, der lægger vægt på sunde boliger med en bæredygtig profil der samtidig skaber rum for fællesskab og livskvalitet.

Som teknisk rådgiver har vi viden om de løsninger der er robuste og driftsoptimerede og samtidig har den rette skala i forhold til at fungere i en lille bolig med fokus på tilgængelighed.

Som for så mange andre typer byggerier, stiller målgruppen højere og højere krav til bæredygtighed – både certificering af byggeri samt synlige bæredygtige løsninger hvor brugerne kan se og mærke hvordan netop deres rammer har betydning for den nære påvirkning af vores fælles miljø.

  • Brian Mumgaard

    Afdelingsleder, Aalborg

  • Lasse Hundborg

    Direktør, Herlev

  • Lars Bager

    Direktør, Aarhus

  • Kontakt os