Kultur og idræt

Koncertsale, kulturhuse, biblioteker og sportsfaciliteter bidrager til rammerne for vores fælles kulturliv og ofte stiller et ønske om fleksibel indretning store krav til de tekniske installationer.

Bygningernes vision og grundlæggende programmering sætter rammen for de tekniske krav og med det øgede fokus på bæredygtigt byggeri, er det kun blevet mere udfordrende at leve op til alle de komplekse parametre, særligt kulturbyggeriet skal kunne leve op til.

Derfor er vores kompetencer indenfor 3D modellering og projektering særligt eftertragtede, da de kan være med til at sikre, at vi indenfor budget kan implementere en høj grad af arkitektonisk kvalitet.

Kulturbygninger oplever ofte perioder med spidsbelastning, hvilket stiller særlige krav til det termiske indeklima. Vores rådgivere har erfaring med at opstille de korrekte krav til de tekniske anlæg samt hvordan disse skal fungere i sammenhæng med de øvrige installationer og netop derfor er vi en af branchens foretrukne samarbejdspartnere, når der skal udvikles og opføres bygninger til kulturelle formål.

I tillæg til kulturbyggeri, har vi erfaring med opførelse af sportsfaciliteter, eksempelvis udendørs kunstgræsbaner samt indendørs baner til Padeltennis.

  • Lasse Hundborg

    Direktør, Herlev

  • Dennis Ingeman

    Afdelingsleder, EL, Herlev

  • Kontakt os