Byggeri

Vi yder komplette konsulentydelser til planlægning og projektering af bygge- og ejendomsprojekter. Vores arkitekter og ingeniører arbejder tværfagligt og leverer funktionelle og bæredygtige løsninger til gavn for dig og dit projekt. Norconsult har den ekspertise, du som ejendomsudvikler, bygherre eller entreprenør har brug for i alle faser af et nybyggeri. Fra de indledende undersøgelser af en grund, lokalplansproces og udvikling af stedspecifikke bygninger samarbejder vi på tværs af vores kompetencer.

Dette kan vi hjælpe dig med

Multidisciplinær tilgang skaber de bedste resultater.

I Norconsult har vi ekspertise inden for alle områder og specialister, der er i spidsen inden for deres områder og markedsområder. Vi er vant til at arbejde tværfagligt til din fordel og projektets bedste, og vi tilbyder alle ydelser inden for planlægning og projektering til udvikling af bygninger og ejendomme.

Vores specialister indenfor geoteknik og miljø identificerer og anviser løsninger og er med til at lægge grundlaget for vores eksperter indenfor konstruktioner og statik.

Vores ingeniører samarbejder om at levere en bæredygtig energiforsyning og et godt indeklima med det lavest mulige energiforbrug i hele bygningens levetid.

Vi sammensætter tværfaglige teams, der arbejder sammen om at planlægge bygningskonstruktion, ventilationsanlæg, el-installationer og VVS-systemer for at opnå pladseffektive, integrerede og økonomiske, robuste løsninger.

Eksperter inden for brandsikkerhed, akustik, bygningsfysik og energiløsninger sikrer bygninger med høj personsikkerhed, godt indeklima og korrekt energiforbrug. Rådgivere inden for CTS sikrer, at bygningens tekniske systemer fungerer efter hensigten. Vores specialister inden for teknisk infrastruktur, såsom vand og kloak, regnvandsløsninger, strømforsyning og smarte energiløsninger, forbinder projektet med omgivelserne på den bedste praktiske måde. Vores ambition er at finde løsninger, der reducerer forbruget af materialer, vand og energi.

Ved udvikling af nyt byggeri kan du frit definere en høj bæredygtighedsprofil for projektet. Det kræver, at bæredygtighed og energiforbrug tages i betragtning som styrende elementer, når bygningen skal designes.

Vores projektledere sikrer, at projekter udføres effektivt og efter definerede kvalitetsmål med fokus på fremdrift og budget.

 

 • Jacob Ilsøe

  Direktør, Byggeri Danmark

 • Lasse Hundborg

  Direktør, Herlev

 • Martha Rams Quistgaard

  Afdelingsleder, Viborg

 • Brian Mumgaard

  Afdelingsleder, Aalborg

 • Lars Bager

  Afdelingsleder, Aarhus

 • Anders Søvsø

  Afdelingsleder, geoteknik og miljø

 • Kontakt os