LCA - Life Cycle Analysis

Pr. 1. januar 2023, blev det et lovkrav at alle nye bygninger skal udregne deres CO2e-udledning for at få en ibrugtagning og alle nye byggerier over 1000 m2 må maksimalt udlede 12 kg CO2e pr. m2. Dette krav vil gradvis blive skærpet frem mod 2029, hvilket vil få betydning for kommende byggerier

Hos Norconsult bistår vi dig med at overholde disse lovkrav. Vi arbejder målrettet med byggeriets klimapåvirkning, bl.a. ved brug af vores værktøj PREP, som synliggør byggeriets CO2e-udledning fra start til slut.

Læs om PREP her

I PREP er det ligeledes muligt at følge CO2 påvirkningen ved bygherrens forskellige valg og ønsker. 

Vi har desuden erfaring med udarbejdelse af LCA-beregninger efter forskellige krav som eksempelvis Den frivillige Bæredygtighedsklasse og DGNB. Vi udarbejder altid en livscyklusvurdering (LCA) som en del af en bæredygtighedscertificering af nyt byggeri, således at vi kan dokumentere byggeriets klima- og miljøpåvirkning.

Læs om certificeringer her

For at kunne beregne den retvisende klimapåvirkning, skal der anvendes produktspecifikke miljøvaredeklarationer, kaldet EPD’er. En EPD (Environmental Product Declaration) udarbejdes gennem en livscyklusvurdering, som verificeres af tredjepart og udgives på en anerkendt EPD-platform.

  • Maj Jakobsen

    Afdelingleder, bæredygtighed og VVS, Herlev

  • Stinna Pierdola

    VVS-ingeniør, Aarhus

  • Kontakt os