Ressourcekortlægning

Ressourcekortlægning

Ressourcekortlægning af bygninger foregår sideløbende med en miljøkortlægning, hvor man udover man undersøger for miljøskadelige stoffer identificerer materialer der vurderes egnet til genbrug i nybyggeri eller renoveringer. I forbindelse med nedrivning af en bygning eller bygningsdel, vil vi gennem prøvetagning vurdere standen af materialet. Herved sikrer vi, at reglerne for genbrugsmaterialer overholdes og forhindrer at genindbygge farlige stoffer. Samtidig foretager vi en opmåling af mængden af materialet der kan recirkuleres ind i byggeriet.

Formål

Formålet med ressourcekortlægningen er at kunne redde bygningsmaterialer, som ofte bare ville blive brændt af eller nedknust selvom de kunne blive genbrugt. Eksempelvis mursten har en levetid på flere hundrede år, men mange bygninger bliver revet ned langt før murstenens levetid er ophørt, hvor murstenene ofte ville kunne indgå i et nyt byggeri i stedet for at blive knust og brugt som erstatning i vejfyld.

Genbrug af materialer

Ved at genbruge mursten tæller dette positivt i CO2 regnskabet, da en ny produceret mursten udleder 90% mere CO2 end en genbrugs mursten. Processen for at høste fordelene er selektivt at nedrive vægge af mursten, grovsortere, afrense og transportere disse til, hvor de ønskes genbrugt. Dette er ikke kun godt for CO2 regnskabet, men også for at minimere udvindelsens af nye og begrænset råstoffer i naturen.

  • Norconsult Miljø

    Norconsult Miljø

  • Anders Søvsø

    Afdelingsleder

  • Claus Ekstrøm

    Markedschef, Ballerup

  • Kontakt os