Billede af erhvervsgrunden i Dalum Papirfabrik

Dalum Papirfabrik

Projekt navn

Dalum Papirfabrik

Bygherre

MT Højgaard A/S

Lokation

Danmark, Odense

Tidsperiode

2019 til 2021

Nøgletal

Omfang: Nedrivning af ca. 40.000 etagemeter industriejendomme for kommende 45.000 etagemeter boligbyggeri.
Ydelse. Bygningskortlægning, nedrivningsprojekt, miljøundersøgelser, geotekniske undersøgelser, §8 og §19 ansøgninger, AMK P
Fag: Bygningsundersøgelser, geoteknik samt miljø (jord- & grundvand)

Dalum Papirfabrik blev til et nyt, attraktivt byom­råde

På Dalum Papirfabriks arealer i Odense opføres et nyt, attraktivt byområde. Området får både leje- og ejerboliger, dagligvarebutik, et seniorbofællesskab, parkeringshus, fælleshus, grønne områder og erhverv.


Jord og grundvand samt geotekniske undersøgelser, §8 og §19

Som følge af planen om boligbebyggelse og med områdets historik, blev der foretaget miljøtekniske undersøgelser af jord, poreluft og grundvandet på den 80.000 m² store ejendom.

Formålet med undersøgelserne var at undersøge forureningen forud for en §8 ansøgning for at ændre arealanvendelse til følsom (beboelse). Der blev bl.a. undersøgt for olie, tungmetaller, mineralske opløsningsmidler og kulbrinteopløsninger. Foruden jordundersøgelserne har der været undersøgt og afgrænset potentielle forureningskilder ved mange nedgravet tanke, utætte rørsystemer og kloakker.

Der blev foretaget geotekniske undersøgelser, ved egne borerigge, for det kommende bebyggelsesprojekt samt rådgivet og ansøgt om §19 i forbindelse med genindbygning af knuste materialer, herunder store mængder beton til projektets vejkasser.

 

Bygningsundersøgelser, selektiv nedrivning, AMK P og genbrug af materialer

Som led i udarbejdelsen af nedrivningsmaterialet blev der forinden foretaget bygningsundersøgelser for miljøskadelige stoffer som PCB, tungmetaller, asbest mv. Der blev udarbejdet et detaljeret udbudsmateriale til entreprenørudbuddet på miljøsanering og nedrivningen af bygningerne. Der blev i forbindelse med nedrivningen knust store mængder beton på grunden, som skulle genindbygges under veje. Da bygningerne indeholdt forventelige mængder miljøskadelige stoffer, grundet opførelsesårene blev der udarbejdet saneringsplaner med efterfølgende renhedstest for maksimalt genbrug af ønskede materialet samt udarbejdet ansøgning til myndighed vedr. genindbygning jf. Restproduktbekendtgørelsen.

Alle forhold vedr. arbejdsmiljøkoordinering i projekteringsfasen for nedrivning blev ligeledes varetaget, herunder udarbejdelse af PSS, journal, log mv. Der blev ligeledes sikret overdragelse til den efterfølgende arbejdsmiljøkoordinator B.