Billede af gangareal i DTU B112

DTU B112

Projekt navn

DTU B112

Bygherre

DTU, Lyngby Campus (Bygningsstyrelsen)

Lokation

Danmark, Lyngby

Tidsperiode

2019 til 2022

Nøgletal

Omfang: 2.450 m2.

Ydelse: Underrådgiver- Projektering, fagtilsyn og projektopfølgning DGNB, commisioning, arbejdsmiljøkoordinering (P), Brandrådgivning

Fag: Konstruktioner, VVS installationer, ventilation, køling samt stærk- og svagstrøm, brand, luftarter, DGNB, CTS

Samarbejdspartner: Christensen & Co arkitekter, Elindco

Billede af DTU B112

DGNB Guld og Diamant

Norconsult har som ingeniørrådgiver for DTU, været en del af realiseringe af et byggeri, hvor bæredygtighed er en synlig del af bygningens fortælling. B112 er bæredygtighedscertificeret med DGNB Guld, samt en DGNB-Diamant udemærkelse.

En bygning der afspejler forskningens bæredygtighedsfokus

Brugere af den nye laboratoriebygning B112, har fået en bygning der afspejler bygningens kerneaktivitet - forskning i genanvendelse og udnyttelse. Bygningen huser en R3 platform, (Ressource Research Recovery Platform) til forskning i genanvendelse og udnyttelse af residuale ressourcer, som for eksempel affald, restprodukter, husdyrgødning og bygningsaffald.

Billede af et af laboratorielokalerne  i DTU B112

Løsninger i projektet

Den nye bygning i 3 etager + 1 tekniketage udlægges hovedsageligt med fællesarealer/kontorer mod syd, større laboratorier mod nord og en supportzone imellem med funktioner som sluser og apparatrum. Vi har benyttet Livscyklusvurderinger (LCA) og totaløkonomiske analyser (LCC) som formgivende værktøjer i en integreret, helhedsorienteret designproces.

Projektets mission

Bygherres mission var at bygningerne skal indeholde topmoderne forhold for modtagelse, håndtering og oparbejdning af restprodukter, et proceslaboratorium, hvor materialerne konverteres til nye materialeressourcer, næringsstoffer eller energi med et bæredygtighedsperspektiv.