Frejlev Skole - specialklasser

Projekt navn

Frejlev Skole

Bygherre

Aalborg Kommune, Frejlev Skole

Lokation

Aalborg

Tidsperiode

2021 til 2022

Nøgletal

Omfang: 2.450 m2
Ydelse:  Totalrådgivning
Fag: Arkitekt, ingeniør, byggeledelse

Samarbejdspartner: Learning Spaces v. Winie Ricken

K-klasser - Specialklasser for elever med autismespektrumsforstyrrelser

I tæt samarbejder med skoleforvaltningen og skolens ledelse, har vi som totalrådgiver været en del af at specialedesignet arealer til de nye K-klasser på Frejlev Skole. De nye arealer er placeret i den komplet nye tagetage på eksisterende bygning. Hele overetagen er helt ny. Eksisterende tag og tagetage blev revet ned inden den nye blev opbygget fra ”bunden”. Geometrier og materialitet er tilpasset konteksten og den historie som den eksisterende bygning har.

Målrettede omgivelser til skolens brugere

Eleverne, som er bruger af arealerne, har udfordringer i forhold til autisme eller autismelignende problematikker. Derfor er omgivelserne indrettet med tydelighed og en høj grad af visuel struktur med henblik på at øge elevens faglighed, selvstændighed og livsduelighed.

Løsninger i projektet

Der er udført komplette og fremtidssikrende tekniske løsninger i alle led. Indeklimaet er optimalt og overholder samtlige gældende normer, og akustiske forhold er designet og beregnet således de ekstraordinære krav er opfyldt. Brandkrav til de nye arealer og de eksisterende arealer er opfyldt. Der er udført diverse tekniske og byggetekniske opgraderinger og forbedringer.

Projektets mission

Bygherre ønskede at skabe et specialpædagogisk tilbud, hvor det var muligt at understøtte behovet for en individuelt tilrettelagt undervisning, der tager udgangspunkt i den enkelte elevs særlige behov, kompetencer og potentialer.