El og instrumentering

Din partner til elektriske og instrumenteringsprojekter i verdensklasse

I Norconsult har vi et team af eksperter inden for El og instrumentering, der er klar til at styre projekter af enhver størrelse.

Vi tager ansvar for hele processen, lige fra de allerførste idéer og koncepter, og hele vejen til projektets fuldførelse.

Vi går i dybden for at forstå opgavens omfang og sikrer, at alt udføres i overensstemmelse med de gældende standarder, herunder ATEX og Maskin- og Processikkerhed.

Vi overvåger installationsfasen, udfører nødvendige test og sikrer, at alt fungerer korrekt.

For at sikre gennemsigtighed og kvalitet udarbejder vi detaljeret dokumentation for testresultater og målinger, som vi samler i en teknisk rapport

  • Morten Spanggård

    Afdelingsleder, Life Science, Kalundborg

  • Asha Mahendran

    Teamleder, Herlev

  • Dani Johansson

    Teamleder

  • Kontakt os