Grundvandsundersøgelser

Vi udfører grundvandsundersøgelser i forskellige sammenhænge, og grundlæggende for at få viden om grundvandets tilstand eller input til, hvordan vi skal håndtere det.

Grundvandsforurening

Vi undersøger om grundvandet er forurenet med miljøfremmede stoffer som Olieprodukter, Klorerede opløsningsmidler, PFAS, Pesticider og mange flere.  

Når der konstateres forurening i grundvandet, kan vi bistå med kortlægning af omfang samt mulige tiltag til afhjælpning af forureningen.  

Vi opstiller konceptuelle modeller, der beskriver mulige spredningsveje og gennemfører risikovurderinger til belysning af forureningens konsekvenser for mennesker og miljø.

Ved byggeprojekter kan det være afgørende at have styr på omfang af forurening, da det kan medføre store myndighedskrav og påbud.  Vi bistår med at finde den bedste strategi for håndtering af den grundvandsforurening i står overfor.

Hydrogeologiske undersøgelser

Vi kortlægger hydrogeologien og vurderer sammenhængen mellem forskellige grundvandsmagasiner.

Hydrogeologiske undersøgelser kan være afgørende i forbindelse med byggeprojekter, hvor i skal håndtere højt stående grundvand og kan kortlægge om der er risiko for grundbrud, hvis i skal grave dybt, eksempelvis i forbindelse med etablering af kælder.

I forbindelse med undersøgelserne kan det være relevant at udføre prøvepumpning, slugtest og andre undersøgelser til bestemmelse af grundvandsmagasinernes hydrauliske parametre, som for eksempel skal bruges i forbindelse med dimensionering af en grundvandssænkning.

  • Charlotte Juhl Søegaard

    Projektdirektør

  • Kontakt os