Bygningsundersøgelser

Vi tilbyder rådgivning i forbindelse med bygningsundersøgelser som dækker alt fra afklaring af enkeltstående tekniske skader til en samlet gennemgang af din ejendom, f.eks. i forbindelse med køb og salg.

Bygningsundersøgelser

Bygningsundersøgelser er relevante i forbindelse med både salg af ejendomme som en del af en TDD [Teknisk Due Dilligence] eller i forbindelse med de indledende undersøgelser forud for en renovering eller transformation af en bygning.

Bygningsundersøgelser afslører om ældre bygninger indeholder asbest, PCB og andre miljøfremmede stoffer og materialer, som kan udgøre en miljø- og sundhedsmæssig risiko.

Ved at kortlægge omfanget af de forurenede bygningsmaterialer, kan renovering og nedrivning foretages miljømæssigt forsvarligt og efter gældende regler.

De miljøfremmede stoffer som asbest, PCB og tungmetaller skal frasorteres det øvrige byggeaffald ved selektiv nedrivning og bortskaffes efter anvisning fra kommunen. Samtidig stiller Arbejdstilsynet særlige krav til arbejdsmiljøet ved håndtering af disse materialer.

Udover at kortlægge miljøfremmede stoffer i bygningen, kan der ved undersøgelserne opstår muligheder for at kunne genbruge materialer der ikke er forurenet og dermed genbruge eller genanvende disse i forbindelse med nybyggeri eller renoveringer.

Vi har eget prøvetagningsudstyr og kan derfor effektivt foretage de nødvendige undersøgelser, kortlægge omfanget og rådgive omkring den mest hensigtsmæssige metode til at udbedre forholdene.

Vores erfaring med at kortlægge samt omsætte kortlægningen til entreprenørers arbejdsbeskrivelser og dermed bidrager vi til at sikre, at bygherres forpligtelser til et sikkert arbejdsmiljø fastholdes.

Med det øgede fokus på renovering og genanvendelse af byggematerialer, er det i særdeleshed vigtigt at sikre, at ejendomme renses for de kemiske og biologiske komponenter, der kan have negativ betydning for indeklimaet.

 

Du kan læse mere om bygningsundersøgelser her Miljø - bygning

  • Jeanette Johansson

    Afdelingsleder, Bygherrerådgivning, Herlev

  • Claus Ekstrøm

    Markedschef, Ballerup

  • Andreas Byrnak

    Teamleder

  • Kontakt os