PREP

Project Review Enhancement Platform, PREP, er det værktøj vi anvender til at inddrage alle projektets parter, i den digitale projektering. PREP styrker og understøtter projektets beslutningsproces ved at tilbyde en visuel brugerflade der danner grundlag for projektets dialoger.

PREP giver os indsigt i de designprocesser vi anvender i Norconsult, så vi løbende kan udvikle den måde, vi skaber fremtidens byggeri i et tværfagligt samarbejde, såvel internt som eksternt.

PREP er en browserbaseret platform, som kan tilgås fra PC og mobil, hvilket gør PREP let tilgængeligt for alle. PREP er bygget op omkring projektets 3D modeller, da det er gennem dem, vi anvender PREP til at forme og koordinere projektet.

Der er adgang til moduler, hvor projektdeltagere har mulighed for at tilgå analyser, granskninger og visninger, ikke bare af fagets 3D model, men af alt fagspecifikt projektmateriale.

PREP indeholder et LCA-modul, hvor det løbende er muligt, at få et billede af bygningens klimaaftryk, så man sammen med bygherre aktivt kan styre projektet i den rigtige retning og overholde de lovmæssige krav.

  • Martin Krogh

    Afdelingsleder, Herlev

  • Kontakt os

    PREP

    Project Review Enhancement Platform, PREP, er det værktøj vi anvender til at inddrage hele projektholdet, inkl. bygherre, i den digitale projektering