PREP

Project Review Enhancement Platform, PREP, er det værktøj vi anvender til at inddrage hele projektholdet, inkl. bygherre, i den digitale projektering

Hvor vi tidligere har arbejdet med fagmodeller, LCA beregninger, mængdeudtræk og projektstatus i forskellige programmer, samler vi nu det hele i én webbrowser. Gennem. platformens 3D viewer får vi et overblik over projektet, samt fremhæver hvor det er nødvendigt at afklare beslutninger.

Modulet giver derfor alle parter i et projekt mulighed for løbende at følge udviklingen i projektet uden at skulle tilgå flere forskellige programmer.

Gennem en visuel præsentation kan bygherrer enkelt se, hvor projektet befinder sig i forhold til tid og økonomi og som en ekstra feature, kan vi løbende beregne bygningens LCA og dermed sikre, at de nye myndighedskrav angående CO2e-ækvivalenter overholdes.

Med PREP er det ikke kun ved milepæle og faseskift at vi foretager kollisionskontroller, stadeopgørelser og LCA-beregninger, men på daglig basis kan vores projektmedarbejder overvåge og benchmarke, at projektet opfylder de aftaler der er indgået.

Et af PREP platformens byggesten er LCA-modulet. Som bygherre får du allerede tidligt i projektforløbet et billede af bygningens endelige klimaaftryk, således, at de lovmæssige krav overholdes ift. de fastlagte grænseværdier.

PREP visualiserer bygnings aktuelle værdier ift. LCA og hvordan bygningen rangerer ift. ’Global Warming Potential’ (GWP). PREP kan både medregne den CO2, der er indlejret i bygningsdele, samt den CO2 der udledes fra driften. Med visualiseringen får både bygherre og projektmedarbejderne et overblik ift. LCA og derved et grundlag for at træffe beslutninger vedr. ændringer af materiale, elementer mm.

LCA-modulet i PREP er derfor et værdifuldt værktøj for at sikre bygningens LCA

  • Jonas Højriis

    Afdelingsleder

  • Kontakt os