Digital projektering

Vi projekterer i værktøjet Revit og benytter os aktivt af de fordele, der er ved Building Information Modelling (BIM). Vi tilpasser indholdet i 3D modeller til vores kunders behov, baseret på en fælles forventningsafstemning omkring de digitale leverancer. Vi har en intern projektorganisation, hvor BIM og IKT-koordinering på tværs af fag har høj prioritet.

3D modeller

BIM-modeller anvendes aktivt til tværfaglig kommunikation og kvalitetskontrol gennem hele projektforløbet. Med Norconsults værktøj PREP visualiseres geometri og data indeholdt i BIM-modeller, herunder CO2-aftryk, og hele projektholdet kan inddrages i projektets løbende udvikling.

Konsistens- og kollisionskontroller udføres i værktøjerne Solibri og Navisworks, og vi håndterer resultater i et lukket system (BIMcollab), så vi sikrer opfølgning og udbedring. Vi arbejder i et åbent format, BCF, så der kan samarbejdes med eksterne parter.

IKT ledelse

Som IKT-leder sikrer vi håndtering af grænseflader og tværfaglig koordinering mellem projektets BIM-modeller. Vi udfører IKT-ledelse i overensstemmelse med Ydelsesbeskrivelsen Byggeri og Landskab, og har fokus på formidling af metoder og processer. Vi varetager også evt. oprettelse og administration af projektets kommunikationsplatform.

 

Portræt af  Jonas Højriis

Jonas Højriis

Afdelingsleder
Portræt af  Jesper Matthiesen

Jesper Matthiesen

Bygningskonstruktør, Aarhus

Kontakt os

3 D projektering i alle fag

Billede af Østre Landsret

Østre Landsret

  • Erhverv
  • DGNB