Digital projektering

Vi projekterer i værktøjet Revit og benytter os aktivt af de fordele, der er ved Building Information Modelling (BIM). Vi tilpasser indholdet i 3D modeller til vores kunders behov, baseret på en fælles forventningsafstemning omkring de digitale leverancer. Vi har en intern projektorganisation, hvor BIM og IKT-koordinering på tværs af fag har høj prioritet.

3D modeller

BIM-modeller anvendes aktivt til tværfaglig kommunikation og kvalitetskontrol gennem hele projektforløbet. Med Norconsults værktøj PREP visualiseres geometri og data indeholdt i BIM-modeller, herunder CO2-aftryk, og hele projektholdet kan inddrages i projektets løbende udvikling.

Konsistens- og kollisionskontroller udføres i værktøjerne Solibri og Navisworks, og vi håndterer resultater i et lukket system (BIMcollab), så vi sikrer opfølgning og udbedring. Vi arbejder i et åbent format, BCF, så der kan samarbejdes med eksterne parter.

IKT ledelse

Som IKT-leder sikrer vi håndtering af grænseflader og tværfaglig koordinering mellem projektets BIM-modeller. Vi udfører IKT-ledelse i overensstemmelse med Ydelsesbeskrivelsen Byggeri og Landskab, og har fokus på formidling af metoder og processer. Vi varetager også evt. oprettelse og administration af projektets kommunikationsplatform.

 

 • Martin Krogh

  Afdelingsleder, Herlev

 • Jesper Matthiesen

  IKT-leder, Aarhus

 • Kontakt os

  3 D projektering i alle fag

  Billede af Østre Landsret

  Østre Landsret

  • Erhverv
  • DGNB