Bæredygtighed og samfundsengagement

Bæredygtighed

Som en af Skandinaviens førende konsulentvirksomheder er Norconsult en drivkraft bag den grønne omstilling. Vi skal bidrage til positive forbedringer og bremse den negative udvikling, der er forbundet med reduktion af biologisk mangfoldighed og global opvarmning. Vi vil i samarbejde med vores kunder udvikle og realisere innovative bæredygtige løsninger, der giver værdi for kunden og samfundet, og som er fremtidssikret. Vi leverer kvalitet i alt, hvad vi gør og har fokus på klima og miljø. Bæredygtighed kræver en tværfaglig tilgang, og vores styrke ligger i et løbende fokus på udvikling og et miljø for videndeling og videreudvikling af kompetence på tværs af fagområder.

Bæredygtighed i alt, hvad vi gør

Vi arbejder aktivt med tiltag for at sikre, at vores egne ydelser udføres i overensstemmelse med internationalt anerkendte principper og retningslinjer for menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø, klima, natur og anti-korruption.

Vi arbejder løbende med arbejdsmiljø og forebyggelse af risiko for helbredsskader, at faktiske skader opdages og tages hånd om og at årsagerne findes og fjernes, og herigennem bidrager vi til løbende forbedringer. Vores etiske grundprincip er, at alt, hvad vi gør, skal kunne tåle offentlighedens lys. I alt hvad vi gør, er vi opmærksomme på klimabelastningen, både i opgaver og i vores egen drift.

I perioden 2022 til 2024 fokuserer vi særligt på følgende tiltag:

 • Øge vores bidrag til den grønne omstilling: Vi tænker bæredygtighed i alle led og discipliner og skal give vores kunder et godt beslutningsgrundlag, der medvirker til, at flere vælger bæredygtige løsninger, der for eksempel reducerer materialeforbrug og klimaudledninger, reducerer arealforbrug og ødelæggelse af natur, sørge for effektiv ressourceforvaltning eller anvende solceller eller varmepumper. Sammen med kunden identificerer vi mulighederne i en tidlig fase.

 • Klimaneutralitet i 2030: Vi skal være klimaneutrale i 2030. Målet bidrager både til implementering af konkrete tiltag inden for vores egen drift og opbygger samtidig viden, der kan bruges i vores opgaver.

 • Fastholde en medarbejdertilfredshed på mindst 80 procent: Vores vigtigste ressource er vores medarbejdere. Det er gennem deres engagement og ekspertise, at vi hver dag har mulighed for at træffe gennemtænkte valg, der bidrager til udviklingen af et godt og bæredygtigt samfund for alle.

Initiativtager til bæredygtig udvikling gennem samarbejde og digitalisering

For at finde de bedste løsninger skal vi være en drivkraft for samarbejdet i branchen. Vi har en åben dialog om, hvordan vi kan finde gode løsninger, der er rustet til morgendagens udfordringer. Kompetence inden for innovation og digitalisering er central for, at vi kan lykkes med dette.

Dette kan vi hjælpe dig med
 • Bæredygtighedsstrategi
 • Bæredygtighedscertificering
 • EU taksonomi rådgivning
 • Reducere drivhusgasemissioner
 • Klimarisiko og klimatilpasning
 • Vand og havressourcer
 • Cirkulær økonomi
 • Begræns forureningen
 • Biodiversitet
 • Social bæredygtighed
 • Mobilitet
Vinder af en pris inden for bæredygtighed
 • Maj Jakobsen

  Afdelingleder, bæredygtighed og VVS, Herlev

 • Kontakt os