Skybrudssikring

Med klimaforandringerne ser vi skybrud, der medfører store regnvandsmængder. Konstruktiv håndtering af disse mængder kan både sikre vores byer og ejendomme og samtidigt være til gavn for miljøet.

Håndtering af store vandmængder

Mange ejendomme fra sidste havldel af det 19. århundrede er bygget uden at kunne forudse de voldsomme regnskyl, vi ser idag.

Ved ethvert byggeri skal det allerede i planlægningsfasen overvejes, hvordan byggeriet sikres bedst muligt mod de stadig øgede vandmængder.  

Vi kan sikre, at vandmængderne håndteres på en måde, så I både undgår skader og samtidigt får gavn af det på den mest optimale måde. 

Vi går gerne i dialog med jer omkring mulighederne i forbindelse med  jeres projekt.

Portræt af  Kristina Marker

Kristina Marker

Afdelingsleder, anlæg
Portræt af  Charlotte Juhl Søegaard

Charlotte Juhl Søegaard

Projektdirektør

Kontakt os

Luftfoto af Bryggens Bastion - Faste Batteri

Bryggens Bastion - Faste Batteri

  • Spildevand
  • Skybrudssikring
  • Regnvand