Skybrudssikring

Med klimaforandringerne ser vi skybrud, der medfører store regnvandsmængder. Konstruktiv håndtering af disse mængder kan både sikre vores byer og ejendomme og samtidigt være til gavn for miljøet.

Håndtering af store vandmængder

Mange ejendomme fra sidste havldel af det 19. århundrede er bygget uden at kunne forudse de voldsomme regnskyl, vi ser idag.

Ved ethvert byggeri skal det allerede i planlægningsfasen overvejes, hvordan byggeriet sikres bedst muligt mod de stadig øgede vandmængder.  

Vi kan sikre, at vandmængderne håndteres på en måde, så I både undgår skader og samtidigt får gavn af det på den mest optimale måde. 

Vi går gerne i dialog med jer omkring mulighederne i forbindelse med  jeres projekt.

 • Kristina Marker

  Afdelingsleder, anlæg

 • Charlotte Juhl Søegaard

  Projektdirektør

 • Kontakt os

  Luftfoto af Bryggens Bastion - Faste Batteri

  Bryggens Bastion - Faste Batteri

  • Spildevand
  • Skybrudssikring
  • Regnvand