Luftfoto af Bryggens Bastion - Faste Batteri

Bryggens Bastion - Faste Batteri

Projekt navn

Bryggens Bastion - Faste Batteri

Bygherre

Bach Gruppen

Lokation

Danmark, København

Tidsperiode

2017 til 2022

Nøgletal

Omfang: 23.000 m2
Ydelse: Projektering og fagtilsyn af ingeniørdiscipliner, kloak og regnvand
Fag: Anlæg, kloak og regnvand

Foto af Bryggens Bastion - Faste Batteri

Nyt byområde med offentligt parkstrøg

Norconsult har med ingeniørrådgivning, været en del at at virkeliggøre bygherres masterplanen om at skabe et tæt og grønt og sammensat byområde med en bebyggelse, som er en nyfortolkning af den klassiske københavnske karré samt to signaturhøjhuse.

Nyfortolkning af den klassiske københavnske karré

Hele området består af adskillige forbundne byggefelter som alle udføres med separatsystem. Regnvand føres terrænnært i render til bassiner for forsinkelse, vanding og delvis nedsivning via et net af kanaler og plantebede. Regnvandet løber endeligt til et regnvandsbassin, spejlbassin med overfladefordampning. Dette har overløb til et voldgravsanlæg, også spejlbassin, der omdannes til et parkområde.

 

Løsninger i projektet

Etablering af sammenhængende grønne og blå områder så Faste
Batteri fremstår som et beboelsesområde omgivet af frodig bynatur.
Etablering af utallige LAR anlæg til forsinkelse og nedsivning af regn- vandet.
Status: Første etape er afsluttet og udført. Det samlede udførelsesprojekt for regnvandshåndtering er afsluttet. Projektet overgår herefter til ny bygherre.

 

Projektets mission

Grundidéen og missionen er, at infrastrukturen i området udbygges med et centralt, grønt og offentligt tilgængeligt parkstrøg, som udover at kunne anvendes til rekreative formål vil indeholde to af Københavns grønne cykelruter ’Amager-ruten’ og ’Ørestadsruten’, og desuden vil fungere som skybruds- og forsinkelsesveje i overensstemmelse med Københavns Kommunes skybrudsplaner.