Visualisering af Artillerivej daginstitution

Artillerivej daginstitution

Projekt navn

Artillerivej daginstitution

Bygherre

ByK, Københavns Kommune

Tidsperiode

2021 til 2024

Nøgletal

Omfang: 2.120 m2 bygninger + 3.213 m2 udearealer

Ydelse: Projektering og fagtilsyn af ingeniør discipliner

Fag: Konstruktioner, VVS installationer, ventilation, samt stærk- og svagstrøm, bæredygtighed, Akustik, brand, miljø, CTS, granskning, LAR

Samarbejdspartner: TRUST med E&P, KANT, Nøhr & Sigsgaard, Dominia, Lytt

Visualisering af "den grønne kile" ved Artillerivej daginstitution

Ny daginstitution i kommunalt samspil

Norconsult har som ingeniørrådgiver i TRUST partnerskabet med Københavns Kommune, været med til at skabe en daginstitution, der skal kunne indgå i et samspil og synergi med det kommende plejehjem og en “grønne kile” med et socialt værested og skolehave. I projektet arbejdes der aktivt med miljømæssige, økonomiske, sociale, tekniske og procesmæssige aspekter af bæredygtighed. Bæredygtighed behandles så helhedsorienteret som muligt for at sikre brugertilfredshed, driftssikkerhed og robusthed

Oversigtsbillede af Artillerivej daginstitution

Fleksibel daginstitution

Daginstitutionens brugere får en integreret daginstitution med 10 grupper, fordelt på 6 vuggestuegrupper og 4 børnehavegrupper, samt et miljø med fleksible faciliteter, hvorved børnegrupperne kan ændres indenfor de eksisterende rammer.

Løsninger i projektet

I projektet arbejdes der aktivt med miljømæssige, økonomiske, sociale, tekniske og procesmæssige aspekter af bæredygtighed. Bæredygtighed behandles så helhedsorienteret som muligt for at sikre brugertilfredshed, driftssikkerhed og robusthed.

Vinduesspecifikationer optimeret iht. solvarmetilskud. Oplukkeligevinduer med børnesikring sikrer mulighed for naturlig ventilation i varme perioder. Mulighed for brug at bruge facadebeklædning af bæredygtigt træ.

Regnvandet forsinkes i udearealer med LAR og skybrudssikring samt nedsivning på grunden. Området anlægges med permeable løsninger og forskellige kategorier af hårde og bløde belægning. Hertil privoteres byrummet og biodivisiteten med en stor variation i beplantningstyper.

 

Projektets mission

Bygherres mission er at det samlede byggeri anlægges i en karré, så bygningerne og anlæggets bruger har størst mulighed for interaktion og gavn af hinanden og området, samtidig med der er mulighed for en effektiv drift af bygningerne.

Visualisering: TRUST