Almene boliger

At bygge og renovere boliger i den almene sektor er en kompetence vi har oparbejdet gennem de seneste 30 år og vi samarbejder tæt med boligselskaber og administrationsselskaber over hele landet.

Som både bygherrerådgiver og totalrådgiver, har vi solid erfaring med planlægning, rammesætning, budgettering og udførelse af renoveringsopgaver i den almene sektor.

Vi har udført både støttede og ustøttede renoveringsopgaver og har erfaring med dialog og samarbejde med Landsbyggefonden.

Vores rådgivere har tidssvarende viden om alment boligbyggeri, hvilket sikrer vores bygherrer kompetent og helhedsorienteret rådgivning. Det er en fast målsætning at rådgive om, projektere og medvirke til udførelse af miljø- og energirigtigt byggeri. Et byggeri, hvor alle fagligheder er stolte af deres bidrag til samfundsudviklingen.

Hos Norconsult ved vi, at dialogen med både beboerdemokratiet, driftsorganisation og det almene selskab er centralt for at kunne nå frem til den gode løsning. Gennem mange års rådgivning på området ved vores medarbejdere, hvordan man kan være med til at sikre løsninger og resultater for beboere, men også bygherre, så man får det bedste fysiske miljø, de bedste boliger og skabe rammer som understøtter det gode liv.

 • Brian Mumgaard

  Afdelingsleder, Aalborg

 • Lasse Hundborg

  Direktør, Herlev

 • Jonas Gammelgaard

  Teamleder, byggeledelse, Aarhus

 • Kontakt os

  Billede fra Rudersdalsvej

  Rudersdalsvej

  • Almene boliger