Billede fra Grønnegården

Grønnegården

Projekt navn

Grønnegården

Bygherre

Hasseris Boligselskab

Tidsperiode

2012 til 2018

Nøgletal

Omfang: 492 boliger

Ydelse: Projektering, arkitekt og ingeniør, byggeledelse, fagtilsyn og projektopfølgning, Landbyggefonden

Fag: Arkitekt, Konstruktioner, VVS-installationer, ventilation, køling samt stærk- og svagstrøm

Samarbejdspartner: Norconsult har leveret arkitekt- og ingeniørydelser i totalrådgivning

Gavlbillede fra Grønnegården

Ny fremtid for Grønnegården i Aalborg

Norconsult har som arkitekt- og ingeniørrådgiver for Hasseris Boligselskab, været med til at udvikle og fremtidssikre et typiske almene boligkompleks fra 1970’erne. Opgaven har omfattet en energirenovering, og et af de primære bæredygtighedstiltag i renoveringen, er anvendelsen af løsninger og materialer, der sikrer en lang levetid for bebyggelsen fremadrettet - både æstetisk, teknisk og funktionelt. Facaderne, som fremstod i beton med korrsionsskader er efterisoleret og udført med skalmur, og vandinstallationer er renoveret således at korrsionsskader undgås.

Modernisering af 70'er boligkompleks

Bygningerne er typiske for 70’erne og fremstod som systembyggeri i to og tre etager i betonelementer med minimal isolering. Den overordnede og oprindelige  situationsplan er vellykket, men gaderummene og de grønne rum mellem husene trængte til modernisering, ligesom de grønne områder manglede fornyelse og aktivitetsmuligheder for beboere i alle aldre. Både indvendigt og udvendigt var manglerne store, og der var stor brug for både fremtidssikring og energioptimering som en del af den samlede helhedsplan.

Norconsult blev med vores erfaring inden for netop helhedsplaner og renovering for alment boligbyggeri valgt som totalrådgiver. Vi har således leveret en helhedsplan for området og er enige om, at Grønnegården har mange velfungerende boliger i et attraktivt område. ”Ved at renovere og modernisere blev de gode kvaliteter ved Grønnegården endnu tydeligere”, fremhæver Jens Kærsgaard, afdelingsleder i Norconsult.
Billede fra Grønnegården

Løsninger i projektet

De 20 boligblokke med i alt 492 boliger har fået nye tage, nye isolerede facadeelementer samt nye vinduer, døre, altaner og trapper. VVS, ventilation og elinstallationer er renoveret i alle lejligheder, ligesom badeværelser og køkkener er renoveret. Omkring en tredjedel af boligerne blev ifm. renoveringen omdannet til tilgængelighedsboliger. Friarealer er renoveret med belægninger, beplantninger og inventar samt fornyelse af spilde-og regnvandsledninger.

Projektets mission

Ambitionen bag renoveringen har været at skabe en attraktiv og bæredygtig bebyggelse med varierede tilbud, som lever op til nutidens krav for energi, uden at gå på kompromis med den klassiske danske rækkehusbebyggelse. Med renoveringen fremstår afdelingen nu mere moderne med kvalitetspræget arkitektur og plads til grøn udfoldelse. Udtrykket har desuden fået et løft ved hjælp af nye materialer som tegl og træ.