Myndighedstilladelser

I forbindelse med håndtering af vand vil i støde på krav om forskellige tilladelser.  Vi hjælper med at få afklaret, hvilke tilladelser i har behov for med henblik på at sikre en optimal håndtering af vandmængderne. Vi udarbejder ansøgningsmaterialet og håndtere myndighedskontakten i denne forbindelse.

Tilladelse til grundvandssænkning

Før i kan udføre en grundvandssænkning skal det afklares hvor store vandmængder der forventes håndteret og hvilke krav i dermed står med i forhold til ansøgninger.

Større grundvandssænkninger kræver en tilladelse i henhold til vandforsyningsloven.

Tilladelse til recirkulering

Oppumpet grundvand i forbindelse med for eksempel en grundvandssænkning skal håndteres på en måde, så det både er til gavn for jeres projekt og miljøet.

I forbindelse med en grundvandssænkning kan det give mening at recirkulere grundvandet efter rensning.  Herved leder vi grundvandet tilbage til naturen og sikre vi ikke dræner vores grundvandsmagasiner unødigt.  Dette kræver en tilladelse i henhold til miljøbeskyttelsesloven, som vi kan hjælpe jer med.

Tilladelse til udledning

I forbindelse med afværgepumpning eller grundvandssænkning kan det være relevant at rense vandet og dernæst udlede det til for eksempel havet eller en anden recipient. 

Dette kræver en tilladelse, som vi kan hjælpe med.

Tilslutningstilladelser

Både i forbindelse med regnvand, spildevand, grundvandssænkning, afværgepumpning og byggeprojekter samt industri aktiviteter kan det være nødvendigt at udlede vand til eksisterende afløbssystem.

Vi kan hjælpe jer med udarbejdelse af ansøgningsmaterialet til en tilslutningstilladelse.

En tillslutningstilladelse kan også blive benævnt en spildevandstilladelse og komme med en række krav om kontrol. Dette ses typisk i forbindelse med udledning fra en erhvervsejendom, hvor der for eksempel kan være krav til hvad der må udledes til afløbssystemet. 

En tilslutningstilladelse kan også benævnes en midlertidig tilslutningstilladelse. En sådan tilladelse kan der være behov for i forbindelse med et byggeprojekt, hvor der kun midlertidigt skal udledes vand.

Kontrol

I forbindelse med at i modtager en tilladelse til recirkulering, udledning eller tilslutning af vand vil i ofte stå med et krav om kontrol.

Vi sikrer gerne at den krævede kontrol bliver udført og nødvendig afrapportering til myndighed opfyldt.

 

  • Anders Søvsø

    Afdelingsleder

  • Charlotte Juhl Søegaard

    Projektdirektør

  • Kontakt os