Billede fra Rudersdalsvej

Rudersdalsvej

Projekt navn

Rudersdalsvej

Bygherre

Lejerbo

Lokation

Danmark, Rudersdal

Tidsperiode

2013 til 2017

Nøgletal

Omfang: 48 boliger

Ydelse: Beboerinddragelse, kommunikation, processtyring, PCB renovering, udearealer, fællesarealer. Beboerinddragelse / håndtering. Projektering, byggeledelse og fagtilsyn, Landsbyggefonden

Fag: Konstruktioner, VVS installationer, ventilation, køling samt stærk- og svagstrøm

Samarbejdspartner: Nordic Office of Architecture

Billede fra Rudersdalsvej

Ambitiøs renovering af traditionelt 1970’er boligkompleks

Lejerbo har med en ambitiøs helhedsplan gennemført en omfattende renovering af et traditionelt 1970’er boligkompleks. Ud over energiforbedringer har bebyggelsen fået nye indgangspartier af glas, og altanerne er omdannet til udestuer. Norconsult har som ingeniørrådgiver for bygherre, været en del af at skabe ny værdi både ude og inde i hele boligkomplekset.

Værdi både ude og inde

Totalrenovering af bygninger, boliger og udearealer har  øget brusåvel gsværdien som bygningerne og skabt muligheder for områdets beboer til at anvende udearealerne til socialt samvær og leg.

 

Løsninger i projektet

Facaderne er isoleret udvendigt og efterfølgende påført en pudsoverflade og der er udførtet en efterisolering af alle flade tage.

Alle vinduerne i ejendomme er udskiftet, og samtlige altaner blevet udvidet og inddækket hvorved brugsværiden af boligen øges.

I lejligheder er varmerørerne udskiftet under gulvene og der lægges nye gulve. Alle El-installationer i boligerne er fornyet. .

Alle badeværelser er komplet renoveret med nye installationer og overflader.

I kælderen er alle hovedvandledninger udskiftet og alle tilhørende stigstrenge.

Der er etableret lysstyring i opgange, og der er installeret adgangskontrol og porttelefonanlæg ved adgangsdøre, hertil dørtelefon­anlæg ved alle opgange.

Alle udearealer er renoveret. Der er anlagt nye belægninger og parkeringsarealer, nyt haveanlæg samt legeareal med indhegnet kunstgræsboldbane.

 

Projektets mission

Bygherres mission var at give afdelingen et omfattende løft og skabe bedre boliger og udearealer til området beboer.

Billede fra Rudersdalsvej