Geotekniske undersøgelser

En jordbundsundersøgelse er grundlæggende set en analyse af forholdene i jorden. Undersøgelsen kaldes også for en geoteknisk undersøgelse. Analysen er vigtig i forbindelse med nye byggerier, da det er vigtigt at kende til jordbundsforholdene og jordens bæreevne, så der kan foretages et kvalificeret valg af funderingsmetode, og denne kan prissættes.

Jordbund og fundering

Mange har prøvet at stå i den situation at have købt en byggegrund for at kunne opføre sit drømmehus og siden opdage, at grunden er ”bundløs”, og det er forbundet med store ekstra funderingsomkostninger at gennemføre byggeriet.

Det er derfor vigtigt i forbindelse med grundkøbet at få foretaget en jordbundsundersøgelse til afklaring af jordbunds- og funderingsforholdene på grunden. Med en jordbundsundersøgelse er der enten mulighed for at springe fra handlen i tide eller få forhandlet et nedslag i grundprisen.

Byg på sikkert fundament

De geotekniske undersøgelser danner grundlaget for projektering og korrekt valg af den mest optimale funderingsform af dit byggeri. Med kendskab til undergrundens beskaffenhed sikres dit byggeri fra starten.

Det er en kendt sag, at mange gennem tiderne har opstartet sit byggeri uden forhåndskendskab til jordbunden, for efterfølgende at måtte standse op og ”sadle” om, hvilket altid er en fordyrende proces for bygherren. Ofte er tiden også en vigtig faktor.

Inden den geotekniske undersøgelse udføres, giver vi et oplæg og et tilbud på undersøgelsen. Oplægget og tilbuddet er udført på baggrund af en såkaldt desk-top-undersøgelser, hvor vi via vores store borearkiv, GEUS jordbundskort og generelle erfaring optimerer vores oplæg og tilbud på de nødvendige jordbundsundersøgelser.

I vores oplæg beskrives hvor mange boringer, der skal udføres, hvor dybe de skal være, hvilke laboratorieforsøg der er nødvendige og hvad den geotekniske rapport vil komme til at indeholde.

Vi har stor erfaring i geotekniske undersøgelser alt fra små tilbygninger, parcelhuse, udstykninger, byggemodninger til højhuse, dobbelte kældre, erhvervsbyggerier, vejanlæg, kunstgræsbaner og vandbygning. Vi har ligeledes stor erfaring i kystnære offshoreundersøgelser.

 

Yderligere information om Norconsult Geoteknik i Smørum ses her

Vi hjælper med alle de vigtige geotekniske ydelser

Der er en lang række geotekniske ydelser som kan være med til at bringe dit projekt sikkert i mål

  • Norconsult Geoteknik

    Norconsult Geoteknik

  • Jakob Bielefeldt

    Afdelingsleder, geoteknik

  • Søren Andreasen

    Ingeniør / geoteknik

  • Kontakt os