Billede fra Den Grønne Fatning

Den Grønne Fatning

Projekt navn

Den Grønne Fatning

Bygherre

ELF Development

Lokation

Danmark, Herlev

Tidsperiode

2016 til 2019

Nøgletal

Omfang: 26.000 m2, Totalentreprise

Ydelse: Projektering, fagtilsyn og projektopfølgning

Fag: Konstruktioner, VVS-installationer, ventilation, køling samt stærk- og svagstrøm

Samarbejdspartner: Mangor & Nagel

Billede af den offentlige lyssætning i Den Grønne Fatning

Boligbyggeri med blandede boligformer – alment og privat

Norconsult har som ingeniørrådgiver for DLF Development, været med til at by-udvikle den tidligere erhvervsgrund (Nordisk Glødelampe Industri A/S) til et attraktivt boligkompleks.

Løsninger i projektet

Lejlighederne varierer fra mindre ungdomsboliger til 5-værelses lejligheder. I alt er der opført 37 ejerboliger, 162 lejeboliger samt 45 ungdomsboliger - de sidste administreres af KAB.

Byggeriet, som er pælefunderet, er opført med betonelementer som bærende konstruktioner. Facaderne er beklædt med varierede beklædninger i tegl og skifer.

Energi og indeklima er udført i.h.t. kravene i BR 2015. Opvarmning sker med traditionelt vandbåret system.

Projektet omfatter opstuvningsbassin, afvanding via permable belægninger samt maksimering af ledningsdimensioner. Norconsult har ligeledes forestået projektering af anlægsarbejderne, herunder afvandingsprojekter og hydrauliske beregninger.

Særligt omkring parkeringsarealer er der etableret en belægning, som kan anvendes til nedsivning. Under parkeringsarealerne er der etableret drænledninger, der dels fører til afvandingssystemet, dels til en nærliggende å.

Visualisering af Den Grønne Fatning

Grønne og sociale uderum binder området sammen

Området “Den Grønne Fatning” rummer flere forskellige boligbebyggelser, der varierer i højde og facadeudtryk. Imellem bebyggelserne er der skabt imødekommende og sociale uderum til glæde for såvel beboere som forbipasserende.

Projektets mission

Bygherres mission med projektet var at skabe et nyt boligområde, der både i bolig og uderum, indbyder til at være sammen og nærhed i og imellem familier.

Visualisering: Mangor & Nagel