Almene boliger i Gistrup

Projekt navn

Almene boliger i Gistrup

Bygherre

ALABU Bolig

Lokation

Gistrup

Tidsperiode

2018 til 2022

Nøgletal

Omfang: 29 boliger
Ydelse: Totalrådgivning, arkitekt, ingeniør og byggeledelse
Fag: Arkitektur, konstruktioner, VVS installationer, ventilation, køling samt stærk- og svagstrøm, fagtilsyn og byggeledelse

Samarbejdspartner: Norconsult har leveret arkitekt- og ingeniørydelser i totalrådgivning

Opførelse af 29 familieboliger i centrum af Gistrup

Norconsult var som totalrådgiver på Gistrup-projektet en del af at skabe en attraktivt ny almen boligbebyggelse for ALABU bolig.

Moderne og tidsløse rækkehuse

Der blev arbejdet med et arkitektonisk moderne og tidløst udtryk i form af en rækkehusbebyggelse i 2 etager, med 6 boligstænger og i alt 29 boliger - opdelt af en boligvej der samtidig skal være et shared space for områdets beboere.

Tanken omkring shared space, er at arealet skal fungere som et sted for bade gående og kørende, og hvor det uformelle møde kan opstå. Arealet brydes op af forskelligartet belægning og beplantning af høje græsser og træer, der signalerer at området er en opholdszone for områdets beboere.

 

Løsningen i projektet

Husene er tænkt som traditionelle rækkehuse med et asymmetrisk sadeltag, roteret i forhold til hinanden i et dynamisk forløb, der skaber et attraktivt fællesstrøg mellem boligerne til ophold og leg. Boligerne og udearealerne omkring husene er designet med henblik pa gode lysindfald til alle opholdsrum, fleksible indretningsmuligheder, attraktive grønne arealer, store brugbare terrasser og altaner.

Husene er tænkt som en sammenhængende bebyggelse med en lys teglsten som materiale pa boligstængerne, mørke vinduer og tag, der skal skabe kontrasten til den lyse teglfacade med en bearbejdning af murværket i form tilbagetrækning at enkelte murfelter.

Projektets mission

Ambitionen for projektet er at skabe et nyt boligområde i centrum af Gistrup med nye attraktive familieboliger i varierende størrelser.

Tværfagligt samarbejde