VVS og ventilation

Myndighederne stiller stadig større krav til luftskifte og komfort, hvilket betyder at ventilation er nødvendig i byggeprojekter. Korrekt udført ventilation kan betyde en markant forbedring i indeklimaet og samtidig nedsætte bygningens samlede energiforbrug. Et korrekt luftskifte i bygningen nedsætter samtidig risikoen for skimmelsvamp og fugtproblemer i bygningen.

VVS og ventilation har i dag en større betydning for at en bygning også er anvendelig til den planlagte anvendelse. Norconsult har gennem en lang årrække og gennem mange spændende og udfordrende projekter opnået en bred erfaring og ekspertise på området. Vi er derfor i stand til at planlægge, projektere og bygge også komplicerede installationstekniske anlæg som indgår i moderne og tidssvarende byggerier. Vi søger altid at optimere de VVS tekniske anlæg i forhold til bygningens udformning og anvendelse, samt bygherrens krav og behov, uanset om det er nybyggeri eller ombygninger / renoveringer.

Vi benytter os af de avancerede tekniske designværktøjer og programmer og vi inddrager vi alle aspekter af energiforbrug, indeklima og bæredygtig projektering, hvorved vi sikrer at energiforbrug optimeres og miljøbelastning minimeres. Projekteringen foregår i 3D-Revit.

Vi råder over ingeniører med såvel mange års erfaring som stor viden inden for:

 • Kloakanlæg og byggemodning
 • Alle discipliner indenfor VVS-installationer
 • Focus på energi og CO2 udslip
 • System for ventilation/opvarmning og køling
 • Termoaktive konstruktioner
 • Energi fra undergrunden til opvarmning og køling
 • ATES anlæg
 • Solfangere
 • Ressourcegenbrug
 • Køleanlæg til isbaner
 • Energirammeberegning
 • Passiv og lavenergihuse
 • Tilstandsvurdering
 • Maj Jakobsen

  Afdelingsleder, Herlev

 • Michael Schultz

  Teamleder, Herlev

 • Kasper Olesen Skriver

  Teamleder, installationer, Viborg

 • Lars Bager

  Afdelingsleder, Aarhus

 • Kontakt os