Billede af DTU Risø, Vind

DTU Vindenergi

Projekt navn

DTU Risø, Vind

Bygherre

BYGST

Lokation

Danmark, Roskilde

Tidsperiode

2019 til 2021

Nøgletal

Omfang: 4.700 kvm. nybygning, 2.450 kvm ombygning

Norconsults ydelse:  Projektering, AMK (P), fagtilsyn og opfølgning.

Fag: Konstruktioner, VVS-installationer, ventilation, stærk- og svagstrøm, commissioning, energi, CTS.

Billede af laboratorie på DTU Risø, Vind

DTU Vindenergi, Risø Campus

Institut for Vindenergi blev etableret i 2012 for at styrke forskningsmiljøerne på DTU. Med nye laboratorie- og værkstedsfaciliteter og en omfattende modernisering af eksisterende kontorbygninger, har Norconsult som ingeniørrådgiver for Bygningsstyrelsen, været en del af at sikre DTU Risøs brugere endnu bedre arbejdsbetingelser. Projektet har betydet, at de mange berørte medarbejdere får nye moderne laboratorie- og værkstedsfaciliteter samt moderniserede kontorbygninger og et forbedret studie- og arbejdsmiljø.

”Bygningsstyrelsen er tilfreds med, at vi nu har afleveret den sidste bygning i projektet til DTU. Det er en bygning med mange og komplekse krav, og det er løst i høj kvalitet. Vi har haft lidt udfordringer undervejs, men vi har haft et godt og konstruktivt samarbejde hele vejen rundt i projektgruppen, så der er fundet gode løsninger, og vi er glade for at kunne afslutte denne etape af moderniseringen af DTU Risø Campus med et godt resultat.” Claude Sauzet, projektleder hos Bygningsstyrelsen
Billede af DTU Risø, Vind

Løsninger i projektet

Vi har bl.a. projekteret et centralt tilstandsovervågnings-, styrings- og reguleringssystem (CTS), for at sikre et godt indeklima samt energibesparelser. Alle installationer er udviklet med henblik på minimering af energiforbrug og driftsomkostninger samt støjdæmpning. Der er ligeledes projekteret konstruktive løsninger som svingningsdæmpende foranstaltninger. Lysindfald og et lavt støjniveau er med til at skabe et godt arbejdsklima - dog er et dynamisk arbejdsmiljø også identisk med en vis “summen”, hvilket er en del af miljøets identitet. Denne balance har vi forsøgt at ramme i de akustiske tiltag.

Projektets mission

I forbindelse med at den eksperimentielle forskning har ændret sig med tiden, er der opstået et behov for at skabe nye fleksible og mere rationelle faciliteter samt mere tidssvarende rum og laboratorier til test og forskning. Den overordnede mission har derved været at forbedre forskernes muligheder.