Geoteknik og miljø

Hos Norconsult udfører vi geotekniske og miljøtekniske undersøgelser for erhvervslivet, offentlige myndigheder og private kunder.

Dette kan vi hjælpe dig med

Geoteknik

En jordbundsundersøgelse er en analyse af forholdene i jorden og kaldes også en geoteknisk undersøgelse. Analysen er vigtig i forbindelse med nye byggerier, da det er vigtigt at kende til jordbundsforholdene og jordens bæreevne, så der kan foretages et kvalificeret valg af funderingsmetode, og dette kan prissættes.

Miljø

En miljøundersøgelse har som formål at afdække om der er forurening i jord eller bygninger.

Miljøundersøgelser starter typisk med en historisk redegørelse, hvor vi indhenter materiale i arkiver og databaser om grundens anvendelse bygningernes historik og opførelsestidspunkt m.v.. På baggrund heraf afklares hvor på grunden og i bygningen der kan være risiko for forurening, og hvilke stoffer, der kan være forurenet med. Herefter tilrettelægges omfanget af miljøundersøgelser i samråd med bygherre og miljømyndigheder.

 

 

Portræt af  Geoteknik og Miljø

Geoteknik og Miljø

Norconsult Geoteknik og Miljø
Portræt af  Anders Søvsø

Anders Søvsø

Afdelingsleder

Kontakt os