Forklassificering

Inden der foretages jordflytning fra kortlagte ejendomme eller en ejendom, som er omfattet af områdeklassificeringen, skal jorden analyseres og kategoriseres. Inden der udtages jordprøver er det vigtigt at kende det samlede jordvolumen samt udgravningsdybden.

Udtagning af jordprøver

Norconsult kan udtage jordprøverne fra en jordmile eller af den uopgravede jord.

Vi bestræber os altid på at udtage prøverne for dig samme dag du ringer eller dagen efter. Leveringstiden på analyseresultaterne er ned til 48 timer fra Norconsult har indsendt jordprøverne til kemisk analyse. De udtagne jordprøver bliver altid sendt til analyse hos et godkendt og akkrediteret laboratorie og sendes som udgangspunkt til kemiske analyse for indhold af olie, tjærestoffer og tungmetaller, jævnfør jordflytningsbekendtgørelsen.

Når analyseresultaterne foreligger kan vi bistå med planlægning af gravearbejdet, og vi kan udarbejde en graveplan, der viser jordens forureningsklasser. Desuden bistår vi gerne med at anmelde jordflytningen til miljømyndighederne således at jordflytningen kan blive anvist af kommunen.

Portræt af  Geoteknik og Miljø

Geoteknik og Miljø

Norconsult miljø
Portræt af  Anders Søvsø

Anders Søvsø

Afdelingsleder
Portræt af  Claus Ekstrøm

Claus Ekstrøm

Markedschef, Ballerup

Kontakt os

Billede af omfang af nedrivning på Banemarksvej

Banemarksvej

  • Arbejdsmiljø
  • Ressourcekortlægning
  • Bygningskortlægning
  • Miljøundersøgelse
  • Geotekniske undersøgelser