Forklassificering

Inden der foretages jordflytning fra kortlagte ejendomme eller en ejendom, som er omfattet af områdeklassificeringen, skal jorden analyseres og kategoriseres. Inden der udtages jordprøver er det vigtigt at kende det samlede jordvolumen samt udgravningsdybden.

Udtagning af jordprøver

Norconsult kan udtage jordprøverne fra en jordmile eller af den uopgravede jord.

Vi bestræber os altid på at udtage prøverne for dig samme dag du ringer eller dagen efter. Leveringstiden på analyseresultaterne er ned til 48 timer fra Norconsult har indsendt jordprøverne til kemisk analyse. De udtagne jordprøver bliver altid sendt til analyse hos et godkendt og akkrediteret laboratorie og sendes som udgangspunkt til kemiske analyse for indhold af olie, tjærestoffer og tungmetaller, jævnfør jordflytningsbekendtgørelsen.

Når analyseresultaterne foreligger kan vi bistå med planlægning af gravearbejdet, og vi kan udarbejde en graveplan, der viser jordens forureningsklasser. Desuden bistår vi gerne med at anmelde jordflytningen til miljømyndighederne således at jordflytningen kan blive anvist af kommunen.

 • Norconsult miljø

  Norconsult miljø

 • Anders Søvsø

  Afdelingsleder

 • Claus Ekstrøm

  Markedschef, Ballerup

 • Kontakt os

  Billede af omfang af nedrivning på Banemarksvej

  Banemarksvej

  • Arbejdsmiljø
  • Ressourcekortlægning
  • Bygningskortlægning
  • Miljøundersøgelse
  • Geotekniske undersøgelser