Oprensning

Er din grund forurenet er det ofte nødvendigt af fjerne forureningen for at sikre drikkevandet, arealanvendelsen eller indeklimaet i en fremtidig ejendom. Med mere end 30 års erfaring kan Norconsult tilbyde fagligt og økonomisk optimerede løsninger ved oprensning af forurening.

Oprensning af forurening sker ofte i forbindelse med et bygge- og anlægsarbejde

Bortgravning af den forurenede jord er den mest anvendte metode, da det er relativt hurtigt og ofte udføres i forbindelse med et bygge- og anlægsarbejde, hvor der alligevel skal bortgraves jord til fx. kældre.

In-situ oprensning er en alternativ metode, hvor forureningen er vanskeligt tilgængelig, eksempelvis under eksisterende bygninger. Ved denne metode fjernes forureningen uden opgravning.

On-site oprensning omfatter også landfarming, der kan kombineres med graveløsninger. Ved landfarming oplægges den forurenede jord på stedet med genbrug for øje. Dette kan være aktuelt ved store projekter, hvor pladsen er til stede.

Norconsult har stor erfaring i projektering, prissætning og gennemførelse af de forskellige oprensningsmetoder. Vores rådgivning indarbejder myndighedskrav og vi bistår med en vurdering om, hvorvidt en given grund skal leve op til mindstekravene, eller bør fuldstændig renses. Det er overvejelser, der har indflydelse på bl.a. salgsprisen af din grund.

 • Norconsult Miljø

  Norconsult Miljø

 • Anders Søvsø

  Afdelingsleder

 • Claus Ekstrøm

  Markedschef, Ballerup

 • Kontakt os

  Billede af omfang af nedrivning på Banemarksvej

  Banemarksvej

  • Arbejdsmiljø
  • Ressourcekortlægning
  • Bygningskortlægning
  • Miljøundersøgelse
  • Geotekniske undersøgelser