EDD - Environmental Due Dilligence

Hos Norconsult har vi stor erfaring med miljørådgivning i forbindelse med køb og salg af fast ejendom eller virksomheder. Vi er specialister i environmental due diligence (EDD).

Det er vigtigt at kende miljøforholdene

Hvis du overvejer at købe eller sælge en ejendom eller en virksomhed, kan du have brug for en vurdering af den aktuelle miljømæssige stand og omkostninger der er forbundet med en eventuel oprensning af grunden. En undersøgelse af grundens forureningstilstand inden en handel vil betydning en fair handel for såvel køber som sælger.

 

  • Norconsult Miljø

    Norconsult Miljø

  • Anders Søvsø

    Afdelingsleder

  • Claus Ekstrøm

    Markedschef, Ballerup

  • Kontakt os