Teknisk Due Dilligence - TDD

Vi tilbyder rådgivning i forbindelse med en besigtigelse og en byggeteknisk gennemgang af en ejendom for herved at give jer et overblik over bygningens stand og en faglig vurdering af de omkostninger, der vil være forbundet med at bygningen kan opnå et ønsket niveau. Samtidig får du et overblik over udgifterne til drift og vedligehold.

Bygningsundersøgelser

Bygningsundersøgelser er relevante i forbindelse med både salg af ejendomme som en del af en TDD [Teknisk Due Dilligence] eller i forbindelse med de indledende undersøgelser forud for en renovering eller transformation af en bygning.

Som en del af en bygningsundersøgelse, undersøger vi for både miljøskadelige stoffer samt for fugt, skimmel, sætningsskader og andre forhold der kan være nødvendige at udbedre.

Vi har eget prøvetagningsudstyr og kan derfor effektivt foretage de nødvendige undersøgelser, kortlægge omfanget og rådgive omkring den mest hensigtsmæssige metode til at udbedre forholdene.

Vores erfaring med at kortlægge samt omsætte kortlægningen til entreprenørers arbejdsbeskrivelser og dermed bidrager vi til at sikre, at bygherres forpligtelser til et sikkert arbejdsmiljø fastholdes.

Med det øgede fokus på renovering og genanvendelse af byggematerialer, er det i særdeleshed vigtigt at sikre, at ejendomme renses for de kemiske og biologiske komponenter, der kan have negativ betydning for indeklimaet.