Bygningskortlægning

En bygningskortlægning, også kaldet en bygningsscreening, afslører om bygninger og byggematerialer indeholder asbest, PCB og andre miljøfremmede stoffer og materialer, som kan udgøre en miljø- og sundhedsmæssig risiko. Ved at kortlægge omfanget af de forurenede bygningsmaterialer, kan renovering og nedrivning foretages miljømæssigt forsvarligt og efter gældende regler.

Miljøkortlægning

Miljøkortlægning også kaldet en bygningsscreening, er en undersøgelse og beskrivelse af relevante stoffer og deres udbredelse i bygninger. Inden nedrivning af en bygning eller en større renoveringer, er det lovpligtigt at udføre en screening af bygningen for at afdække, om der kan være anvendt PCB, klorparaffiner, PAH'er, asbest eller tungmetaller i bygningsmaterialerne. På baggrund af bygningsscreeningen, er det lovpligtigt at foretage en fysisk kortlægning af bygningsmaterialerne. 

Formål

Formålet med at udføre en miljøkortlægningen, er at få lokaliseret og kortlagt de miljøfarlige stoffer således, at de udførende håndværkere, i henhold til arbejdsmiljølovgivningen, kan planlægge arbejdsmiljø og de nødvendige værnemidler. Desuden er formålet at kortlægge de miljøfarlige stoffer, så de kan frasorteres og bortskaffes under kontrollerede forhold. Derved sikrer vi, at de ikke ender i naturen via genanvendelse af materialer fra nedbrydnings- eller renoveringsarbejdet. Det er et krav i affaldsbekendtgørelsen, at bygherren skal udføre og kortlægge forekomsten af miljøfarlige stoffer i bygningsaffaldet og eventuelt få udført en miljøsanering af de omfattede bygningsdele.

At få udført en miljøkortlægning er vigtigt for at leve op til lovkravene på området og en grundig kortlægning af dine bygninger øger muligheden for at overholde tidsplanen og undgå ekstraregninger inden renovering eller nedrivning.

I forbindelse med eventuel genanvendelse af jord samt beton og tegl i dit projekt kan det kræve en tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens §19 for genanvendelse af forurenet jord. 

Norconsult har stor erfaring med at udføre miljøkortlægning af bygninger samt ansøge om §19 tilladelse og hjælper både små og store bygherrer.

 • Norconsult Miljø

  Norconsult Miljø

 • Anders Søvsø

  Afdelingsleder, Geoteknik og Miljø, Ballerup

 • Claus Ekstrøm

  Markedschef, Ballerup

 • Jeanette Johansson

  Afdelingsleder, Bygherrerådgivning, Herlev

 • Andreas Byrnak

  Teamleder

 • Kontakt os