Geotekniske laboratorieforsøg

På vores laboratorie udføres der forskellige standard klassifikationsforsøg for at fastlægge jordarternes geotekniske egenskaber. Resultaterne benyttes blandt andet i forbindelse med byggepladskontrol og i geotekniske undersøgelser og projekteringsrapporter.

Geologisk bedømmelse

Alle jordprøver bliver detaljeret geologisk bedømt af erfarne geologer iht. Geoteknisk forenings Bulletin nr. 1: Vejledning i Ingeniørgeologisk prøvebeskrivelse.

Der foretages i laboratoriet en detaljeret geologisk beskrivelse/bedømmelse af alle udtagne jordprøver, specielt med henblik på aldersdatering og aflejringsmiljø.

 

Yderligere information om Norconsult Geoteknik i Ballerup ses her

De geotekniske laboratorieforsøg indeholder

  • Norconsult Geoteknik

    Norconsult Geoteknik

  • Jakob Bielefeldt

    Afdelingsleder, geoteknik

  • Søren Andreasen

    Ingeniør / geoteknik

  • Kontakt os